Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Θωμάς Α. Σκάσσης

Χορηγοί

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποiηθηκε στο πλαίσιο του έργου’ "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ"και χρηματοδοτήθηκε από το: