Συντακτική Ομάδα

Επιμελητής - Συντονιστής

Σχεδιασμός-Ανάπτυξη Συλλογής

  1. Παναγιώτης Γεωργίου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Βασίλης Κυριαζής, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  3. Βασίλειος Μπαρκαγιάννης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  4. Φιερούλα Παπαδάτου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών
  5. Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  6. Γιάννης Τσάκωνας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επεξεργασία Δεδομένων

  1. Δήμητρα Μαρτζάκλη, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  2. Δήμητρα Μήλα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009