Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Παναγιώτης Γεωργίου
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upatras.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Παναγιώτης Γεωργίου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upatras.gr