Πλειας


Η Πλειάς αποτελεί σήμερα την βασική Ψηφιακή Συλλογή ιστορικών Ελληνικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) από τον 19ο αιώνα μέχρι την εποχή του μεσοπολέμου (δεκαετίες 1920, 1930). Αποτελεί μια συνεχή και ζωντανή προσπάθεια συστηματικής ψηφιοποίησης ή/και ευρετηρίασης σημαντικών νεο-ελληνικών περιοδικών (κυρίως φιλολογικών και λογοτεχνικών τίτλων) που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κλπ)

Στους βασικούς στόχους και επιδιώξεις της προσπάθειας αυτής περιλαμβάνονται:

  • η συστηματική καταγραφή, ψηφιοποίηση και μακροχρόνια διατήρηση/προστασία και χρήση σημαντικού περιεχομένου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
  • η διάθεση του περιεχομένου για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς της επιστημονικής κοινότητας σε πλήθος θεματικών περιοχών: φιλολογία, λογοτεχνία, γλωσσολογία, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες κλπ.
  • η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της συλλογής ως χρήσιμα εργαλεία έρευνας και αλληλεπίδρασης της επιστημονικής κοινότητας για τον συνεχή εμπλουτισμό του περιεχομένου με πρόσθετες πληροφορίες : ονοματολογία/καθιερωμένοι όροι για τους δημιουργούς/συντελεστές των τεκμηρίων, θεματική ευρετηρίαση τεκμηρίων, σχόλια, εισαγωγή ιστορικών στοιχείων κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται με περιεχόμενο μέσω εποικοδομητικών συνεργασιών της ΒΚΠ με σημαντικούς οργανισμούς/κατόχους πρωτογενούς περιεχομένου: ΕΛΙΑ, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, άλλες βιβλιοθήκες αλλά και ιδιώτες ενώ στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στο υφιστάμενο περιεχόμενο η ΒΚΠ απευθύνει συνεχή ανοικτή πρόσκληση στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας για τη χρήση του περιεχομένου της συλλογής στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες (πτυχιακές εργασίες, διατριβές, πρακτική άσκηση φοιτητών, ερευνητικά έργα κλπ).

Διαβάστε περισσότερα...

Αθηναις

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ακρόπολις Φιλολογική

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Απόλλων

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Αρμονία

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ασμοδαίος

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Άστυ

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Αττικόν Μουσείον

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Δελτίον της Εστίας

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Εδέμ

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Εκλεκτά Μυθιστορήματα

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Εστία

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ευρωπαϊκός Ερανιστής

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Εφημερίς των Παίδων

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ζακύνθιος Ανθών

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Θελξινόη

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ιλισσός

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Κασταλία

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Κλειώ

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Κριτική

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Μέλισσα

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Μέλισσα των Αθηνών

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Μπουκέτο

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Όμηρος

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ο Ρωμηός

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Πανδώρα

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Παρθενών

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Παρνασσός

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Πινακοθήκη

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Σαββατιαία Επιθεώρησις

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Τραμ/ένα όχημα

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Φιλολογική Ηχώ

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Φιλολογία

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Χλόη

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή