Τεύχος 3 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 3] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 3] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις PDF
Η Σύνταξις χωρίς σελ/μηση
Επί 15 ημέρας ταξείδιον εκ Ζακύνθου εις Αθήνας (Αυγούστου 9 έως 24 του έτους 1874) PDF
Π. Χιώτης σελ. 57-64
Ηθικαί μελέται: ο διδάσκαλος PDF
Κ. Μεσσάλας σελ. 64-68
Ανεκδοτική ιστορία: ο Σαβοναρόλας και ο Λαυρέντιος των Μεδίκων PDF
Χ. σελ. 68-73
Ολίγα τινά περί γυναικός PDF
Φ. Α. Μαυρογορδάτος σελ. 73-76
Έρως και εκδίκησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 76-78
Βιβλιοκρισία PDF
Β.Π. σελ. 78
Ο κάλυξ του ρόδου PDF
Μάνεσσης Ι. Σ. (μτφρ.) σελ. 79
Εγχώρια αστεία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 79-80
Εις την μεμακρυσμένην φίλην PDF
Giuseppe Giusti, Καψοκέφαλος Αριστείδης (μτφρ.) σελ. 80-83
Το κύκνειον άσμα του Λόρδου Βύρωνος PDF
Βύρων σελ. 83
Εκ των του Πετράρχου δισεπταστίχων PDF
Πετράρχης, Ρουσσιάνος Χ. (μτφρ.) σελ. 84
Κρυφή ευτυχία PDF
Alfred Meissner, Μαρτζώκης Α. (μτφρ.) σελ. 84
Λύσις του εν τω Β΄ φυλλαδίω αινίγματος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 84
Παραφυλλίς: ελληνικαί σκηναί PDF
Άγγελος Βροφφέριος , Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.) σελ. 9-12
Βιβλία νεοφανή PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις PDF
χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών