Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ελληνικό σχολείο (εν Δημητσάνη),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών