Τεύχος 20 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Το Αιγάλιον αναστατούμενον: δυστυχής οικία πλουσίου PDF
Jules Verne, Εποψ (μτφρ.) σελ. 241-244
Η γαλλική επανάστασις κρινόμενη PDF
Ρενάν σελ. 244-246
Πότε θα ψάλω φαιδράν ωδήν! PDF
Εποψ σελ. 246
Η τρελλή του Κορβρέζ PDF
James Desportes σελ. 247-248
Δεν με γνωρίζει! PDF
Τέττιξ σελ. 248
Πως αμοίβονται οι πολιτικοί των ξένων κρατών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 248-249
Φιλολογική πανδαισία: εν ανέκδοτον Βοθκαενβίλ. Θεωρία της ιούς. Η εξέγερσις των πτηνών. Αι μονάδες PDF
Bailly, Buffon σελ. 249-251
Επί το θανατώ της Πολυτίμης Π. Θεοχάρη PDF
Κύκνος σελ. 251
Αναγκαίαι ειδοποιήσεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 252
Παροράματα PDF
σελ. 252
Ελληνική σκηνή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 252


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών