Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φιλήμων, Τιμολέων
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών