Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονόμου, Κωνσταντίνος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών