Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παδοβάνης, Κάρολος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών