Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πύρλας, Ι. Π.
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών