Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αβούτ, Εδμόνδος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών