Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαρκοράς, Γεώργιος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών