Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Στρατούλης, Γαβριήλ
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών