Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαδόπουλος Βρετός, Ανδρέας

  • Τεύχος 1 (Έτος Δ’) - Περιεχόμενα
    Χρονολογική έκθεσις ελληνικών τυπογραφείων και των υπ’ αυτών εκδοθέντων ελληνικών βιβλίων από της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της εν Ελλάδι εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας κατά το 1832
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τεύχος 1 (Έτος Θ’) - Περιεχόμενα
    Κανονισμός της εταιρίας των φιλομούσων
    Λεπτομέρειες  PDFΨηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών