Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μ.Π.Β.,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών