Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μπαμπινέ (Babinet),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών