Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαλέττας Ι. Ν. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών