Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Α.Κ.Δ.,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών