Τεύχος 1 (Έτος ΙΑ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου ΙA’] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωοα’ PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εποχαί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια ταμεία) PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-6
Φεβρουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7-8
Μάρτιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-10
Απρίλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11-12
Μάϊος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-14
Ιούνιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16
Ιούλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17-18
Αύγουστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-20
Σεπτέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 21-22
Οκτώβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23-24
Νοέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25-26
Δεκέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27-28
Μήνες του Οθωμανικού έτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 29
Πάσχα (Κατά χρονολογίαν Ιουλιανήν) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 30
Εκλείψεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32-38
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 39
Περί της διαφοράς μεταξύ του παλαιού και του νέου χριστιανικού έτους PDF
Λ. Δινιάν σελ. 40-41
Μετεωρολογικά προγνωστικά PDF
Μπαμπινέ (Babinet) χωρίς σελ/μηση
Προγνωστικά ατμοσφαιρικών μεταβολών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 43-48
Χρονολογικός πίναξ των κυριοτέρων συμβάντων της ελληνικής επαναστάσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 49-66
Πρόχειρος πίναξ πολλαπλασιασμού PDF
σελ. 67
Σύγκρισις μέτρων και σταθμών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 68-69
Πίναξ της εις Φράγκα αξίας των μάλλον ευχρήστων νομισμάτων PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Νομίσματα της Γαλλίας και αξία αυτών εις δραχμάς και λεπτά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 71
Νομίσματα διαφόρων επικρατειών και αξία αυτών εις φράγκα και εκατοστά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 72-78
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 79
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 79
Μέτρα και σταθμά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 80
Επίσκεψις των κυριωτέρων μουσείων της Ιταλίας PDF
Αθανάσιος Ρουσόπουλος σελ. 1-28
[Εικόνα - Κεφαλή της εν Φλωρεντία Νιόβης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Νιόβη μετά της νεωτάτης κόρης της] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανάγλυφα εκ της ζωοφόρου του Παρθενώνος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανάγλυφον αυτόθεν] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Ελευσίνιον ανάγλυφον] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η εν Φλωρεντία Μεδικεία Αφροδίτη] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η εν τω Θησείω στήλη Αριστίωνος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η εν ακροπόλει Αθηνών αρχαϊκή Αθηνά] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο εν Belvedere του Βατικανείου κορμός του Ηρακλέους] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο εν Βατικανείω περίφημος κορμός Ηρακλέους] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πανθεία PDF
Δ. Πανταζής σελ. 29-46
Ο διάδρομος: χαρακτήρ εις πράξιν και σκηνήν μίαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 47-52
Γάϊος Καλιγόλας: ρωμαϊκός χαρακτήρ εις πράξιν και σκηνήν μίαν PDF
Δ. Παπαρηγόπουλος σελ. 53-58
[Εικόνα - Θανάσης] PDF
σελ. 59
Η κόρη του παντοπώλου: κωμωδία εις μίαν πράξιν PDF
Αγγελος Σ. Βλάχος σελ. 59-99
Αι αδελφαί του Βορρά (Σουηδική παράδοση) PDF
Σ. Ν. Βασιλειάδης σελ. 100-115
Ο σιδηρούς σαρκοφάγος (Διήγημα αλληγορικόν) PDF
Λαζαρίδης Θ. Ι. (μτφρ.) σελ. 117-129
Ο Μαμμελούκος: έρως προς κανάριον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 130-143
[Εικόνα - Ο Αλάχ επί του τάφου του Μαμμελούκου] PDF
σελ. 142
Παρατηρήσεις επί της καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 144-151
Υφος οικιακόν PDF
Δ. Πανταζής σελ. 152-154
Σπάνια βιβλία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 155-163
Ολίγα τινά περί του εν Πειραιεί λέοντος PDF
Κ. Παπαρηγόπουλος σελ. 164-171
Περί των Ελληνίδων PDF
Δουβρέ σελ. 172-183
Υστερόγραφον PDF
Δουβρέ σελ. 184-186
Τραγικαί σκηναί εν Ιταλία κατά το έτος 1869 PDF
Δουβρέ σελ. 187-219
Διάφορα στιχουργήματα PDF
Φίλιππος Ιωάννου σελ. 220-224
[Παρτιτούρες - Νεώτατη χορευτική μουσική των Παρισίων δια κλειδοκύμβαλον: βάλς. Τετράχορος. Πόλκα. Πόλκα - Μαζούρκα] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 226-248
[Παρτιτούρες - Φωνητική μουσική: φέρε, φέρε τ’ ωραίον σου χέρι. Όταν νυξ βασιλεύη βαθειά. Ο έρως μου] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 251-264
Αναμνήσεις Έλληνος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 265-362
Τη δεσποινίδι Αβροκόμη Πιτσιπιού PDF
Μαρίνος Π. Βρετός χωρίς σελ/μηση
Η εν Λίβερπουλ νεόδμητος ελληνική ορθόδοξος εκκλησία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 364-375
Περιγραφή της εν Λίβερπουλ νεοδμήτου ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 376-377
Τα νεώτερα μεγάλα δημόσια έργα PDF
Μιχαήλ Π. Λάμπρος σελ. 378-402
Τα νεώτερα μνημεία των Αθηνών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 403-441
Τα Ολύμπια. Αι δυο επιστολαί - Φιλογένεια Ζάππα PDF
Δημήτρ. Χρηστίδης, Κωνσταντίνος Ζάππας σελ. 442-449
Λάζαρος Κουντουριώτης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 450-473
[Εικόνα - Αναμνήσεις ανατολικαί] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το κέφι] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Περιηγηταί τινές] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πως μουντζουρώνουν το χαρτί ήτοι περι εφημεριδογραφίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 475-489
[Εικόνα - Εφημεριδογράφοι της κρεμάλας] PDF
σελ. 489
Φιλολογικά περίεργα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 490-496
Λόγος εκφωνηθείς υπό Θεοφίλου Καιρη κατά την ημέραν της υποδοχής του Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωαν. Α. Καποδίστρια εν Αιγίνη, 1828 Ιανουαρίου 12 PDF
Θεόφιλος Καιρης σελ. 497-506
Χωρογραφικόν ονοματολόγιον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 507-517
Πίναξ PDF
σελ. 518
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 519-533
[Εικόνα - Ποίμνιον κυνών] PDF
σελ. 530
Επίλογος PDF
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 534-537
Πίναξ καθ’ ύλην των μέχρι τούδε εκδοθέντων εν τω εθνικώ ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 538-542
Πίναξ των περιεχομένων εν τω παρόντι τόμω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 542-544
Πίναξ των εν τω παρόντι τόμω περιεχομένων εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου του έτους 1871 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 1-4


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών