Τεύχος 1 (Έτος Ι’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Ι’] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωο’ PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εποχαί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια ταμεία) PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-6
Φεβρουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7-8
Μάρτιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-10
Απρίλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11-12
Μάϊος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-14
Ιούνιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16
Ιούλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17-18
Αύγουστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-20
Σεπτέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 21-22
Οκτώβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23-24
Νοέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25-26
Δεκέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27-28
Μήνες του Οθωμανικού έτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 29
Πάσχα (Κατά χρονολογίαν Ιουλιανήν) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 30
Εκλείψεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31-32
[Εικόνα - Μιχαήλ Στούρτζας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων γενεαλογικών βασιλευουσών οικογενειών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 33-39
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 40
Βίος του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου του Λουκάρεως PDF
Α. Κ. Δημητρακόπουλος σελ. 41-51
[Εικόνα - Λούκαρης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί των εν Ιταλία ελληνικών αποικιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 52-125
[Εικόνα - Ο άγιος Μάρκος εν Βενετία] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πλατεία του αγίου Μάρκου εν Βενετία] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πλατεία Αλεξανδρείας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κάϊρον] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μύθοι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 126-186
[Εικόνα - Γυνή Ελευσινία] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Λογάδης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κεράτιος κόλπος Κωνσταντινουπόλεως] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Περίχωρα Κωνσταντινουπόλεως] PDF
χωρίς σελ/μηση
Επιστολή του Κέρκυρας Βασιλείου PDF
Α.Κ.Δ. σελ. 187-192
[Εικόνα - Α. Κ. Δημητρακόπουλος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Παρτιτούρες - Νεώτατοι χοροί Παρισίων δια κλειδοκύμβαλον: βάλο. Βάλο. Τετράχορος. Τετράχορος. Μαζούρκα. Πόλκα. Πόλκα μαζούρκα] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 193-234
[Παρτιτούρα - Il Rimprovero] PDF
Alessandro Katakuzenos, Raffaele Spina σελ. 235-242
[Παρτιτούρα - Σε είδα κόρη έξοχε] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 243-244
[Παρτιτούρα - Η ξανθούλα] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 246-249
[Παρτιτούρα - Variations] PDF
Alex. Katakuzenos σελ. 251-260
[Παρτιτούρα - Λίλλα] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 261-268
[Παρτιτούρα - Μακράν της] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 269-276
Ο γλύπτης του μαύρου δάσους (Διήγημα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 277-303
[Εικόνα - Μέγαρον της γαλλικής πρεσβείας εν Κωνσταντινουπόλει] PDF
χωρίς σελ/μηση
Παρατηρήσεις επί της καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 306-313
[Εικόνα - Περίχωρα Σμύρνης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ορθογραφικαί παρατηρήσεις λέξεων τινών της ομιλουμένης PDF
Π.Α. σελ. 314-317
Ο Λογιότατος ταξιδιότης PDF
Ιωάννης Βηλαράς σελ. 318-331
[Εικόνα - Μ. Σβορώνος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο Λογιότατος ταξιδιότης προς τους καλλοθελιτάδες προσκυνήματα PDF
Ιωάννης Βηλαράς σελ. 331
Ο Λογιότατος ή ο Κολοκυθούλης PDF
Ιωάννης Βηλαράς σελ. 332-334
Χρονολογικός πίναξ των ελληνικών πολιτικών εφημερίδων μέχρι του έτους 1833 PDF
Α. Π. Βρετός σελ. 335-340
[Εικόνα - Ιεροσόλυμα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μεσαιωνικά Ελλάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 341-349
Προσφωνήσεις βιβλίων κατά τον ΙΖ’ αιώνα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 350-353
Μιχαήλ Αποστόλης PDF
Α.Κ.Δ. σελ. 354-364
[Εικόνα - Ποιμήν Ελευσίνιος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Σίλβεστρος πατριάρχης Αντιοχείας PDF
Α.Κ.Δ. σελ. 364-372
Φύρδην μίγδην PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία του Έλληνος ζωγράφου Πανσελήνου διατηρουμένη εν τω καθολικώ των Καρεών, εν τω αγίω Όρει] PDF
σελ. 375
[Εικόνα - Τούρκος μετά του χαρεμιού του] PDF
σελ. 376
[Εικόνα - Γυνή Σέρβα] PDF
σελ. 377
[Εικόνα - Ούγγροι Πέστης] PDF
σελ. 378
[Εικόνα - Ούγγροι] PDF
σελ. 379
[Εικόνα - Χωρική Νεαπόλεως] PDF
σελ. 380
[Εικόνα - Υπηρέτρια Νεαπόλεως] PDF
σελ. 380
[Εικόνα - Υδροπώλης εν Νεαπόλει] PDF
σελ. 381
[Εικόνα - Οπωροπώλης εν Νεαπόλει] PDF
σελ. 381
[Εικόνα - Σκλάβαι] PDF
σελ. 382
[Εικόνα - Μυοκτόνος εν Πεκίνο] PDF
σελ. 383
[Εικόνα - Το κονάκι του Μουδίρη εν Χαρμαντζίκ] PDF
σελ. 384
[Εικόνα - Η παρά τον Δούναβιν γέφυρα του Τραϊανού] PDF
σελ. 385
[Εικόνα - Ο Δούναβις παρά την Βουλγαρίαν] PDF
σελ. 386
[Εικόνα - Ο ποταμός Δούναβις] PDF
σελ. 386
[Εικόνα - Ο Δούναβις παρά την Βλαχίαν] PDF
σελ. 387
[Εικόνα - Ουγγρική καλύβη παρά τας όχθας του Δουνάβεως] PDF
σελ. 387
[Εικόνα - Ερείπια ελληνικού ναού και Βυζαντινής εκκλησίας εν Σελευκεία της Μικράς Ασίας] PDF
σελ. 388
Ζώης Καπλάνης PDF
Α.Κ.Δ. σελ. 389-392
[Εικόνα - Καπλάνης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Επιστολή τω αγίω της Κρήτης PDF
Η. Τανταλίδης σελ. 393-396
Αποσπάσματα εκ του ανεκδότου κωμικού ποιήματος ’’ο δάσκαλος και τα στρείδια’’ PDF
Η. Τανταλίδης σελ. 396-400
Ο Σεβδαλλής PDF
Κ. Θ. Ορφανίδης σελ. 400-402
Ο κυρ Γιαννάκης πολυλόγος και το φείδι του PDF
Κ. Θ. Ορφανίδης σελ. 402-404
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία εν Βάδεν της Γερμανίας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκ του τετάρτου άσματος του ανεκδότου ηρωικοκωμικού ποιήματος ’’ο Ιώτας’’ PDF
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης σελ. 405-415
Η εν Βάδεν ελληνική εκκλησία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 416-419
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία εν Βάδεν της Γερμανίας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ζωσιμάδαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 420
Λόγος εις το μνημόσυνον των αείμνηστων Ζωσιμάδων PDF
Κωνσταντίνος Οικονόμου σελ. 421-451
[Εικόνα - Ζωσιμάς] PDF
χωρίς σελ/μηση
Φριδερίκος Δύβνερος ο ελληνιστής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 452-453
[Εικόνα - Ναύτης Έλλην] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κίνησις του πληθυσμού της Ελλάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 454-457
Ανέκδοτα φιλολογικά και ιστορικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 458-475
[Εικόνα - Δερβίσης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω παρόντι τόμω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 476-479
Επίλογος PDF
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 480-485
[Επίλογος - Τειοπώλης εν Κωνσταντινουπόλει] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου των ετών 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 486-487
Πίναξ καθ’ ύλην των εκδοθέντων εν τω εθνικώ ημερολογίω των ετών 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 488-491
Αλφαβητικός πίναξ των εκδοθεισών προσωπογραφιών εν τω εθνικώ ημερολογίω των ετών 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 492-495
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι τόμω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 496-497
Πίναξ των εν τω παρόντι τόμω εμπεριεχομένων εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου του έτους 1870 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Librairie internationale A. Lacroix, verboeckhoven & Cie PDF
[Ανωνύμως] σελ. 500
Σειρά πλήρης του εθνικού ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1-2
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Εθνικόν ημερολόγιον δια το δίσεκτον έτος 1864 (Έτος Δ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-6
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 6-8
[Διαφήμιση] PDF
σελ. 8
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 (Έτος ΣΤ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-10
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1867 (Έτος Ζ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11-12
Εθνικόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1868 (Έτος Η’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-14
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1869 (Έτος Θ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών