Τεύχος 1 (Έτος Θ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Θ’] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Καταστροφή της Χίου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωξθ’ PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εποχαί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια ταμεία) PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-6
Φεβρουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7-8
Μάρτιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-10
Απρίλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11-12
Μάϊος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-14
Ιούνιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16
Ιούλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17-18
Αύγουστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-20
Σεπτέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 21-22
Οκτώβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23-24
Νοέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25-26
Δεκέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27-28
Οι μήνες του οθωμανικού έτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 29
Πάσχα (Κατά χρονολογία Ιουλιανήν) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 30
Εκλείψεις του έτους 1869 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων και βασιλευουσών οικογενειών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31-39
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 40
Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 41-48
Γελοιογραφίαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 50-104
[Παρτιτούρα - Ο Κορωναίος] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 105-108
[Παρτιτούρες - Άσματα ελληνικά: φεύγεις φεύγεις και μ’ αφίνεις. Αν ποτέ σου καταντήσης. Αφού τόφερεν η μοίρα. Την ηγάπων καθώς αγαπώσι] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 109-122
[Παρτιτούρες - Επικήδειοι παιάνες] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 123-127
[Παρτιτούρα - Η αναχώρησις (La partenza)] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 128-136
[Παρτιτούρα - Εγώ το ρόδον της Αυγής] PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 137-144
Φυσική θεογνωσία ήτοι Ερρίκος ο εξ Εϊχενφέλσης (Διήγημα) PDF
Ch. Schmid σελ. 145-207
[Εικόνα] PDF
σελ. 158
[Εικόνα] PDF
σελ. 176
[Εικόνα] PDF
σελ. 189
[Εικόνα - Ω αγαπητέ μου σύζυγε! ω φίλτατον μου τέκνον!] PDF
σελ. 200
Οδυσσείας ραψωδία Ζ’ PDF
Βικέλας Δ. (μτφρ.) σελ. 208-227
Κανονισμός της εταιρίας των φιλομούσων PDF
Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 228-229
[Επιστολή - Ιωάννης Αντωνίου Κόμης Καποδίστριας τω κυρίω Αλεξάνδρω Βασιλείου χαίρειν] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 230-241
Οθων Α’, Βασιλεύς της Ελλάδος PDF
Μαρίνος Π. Βρετός σελ. 242-351
[Εικόνα - Υιός υπερασπιζόμενος τον εαυτού πατέρα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία Πετρουπόλεως] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μύθοι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 352-388
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία εν Πετρουπόλει] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ζενμελέ - Ιμίν - αγάς PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 389-392
Αστρονομικά περίεργα PDF
Ι. Μ. Ράπταρχος σελ. 393-411
[Εικόνα - Τα Χανιά Κρήτης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι βρυκόλακες του Μεσαίωνος PDF
Ε. Δ. Ροιδης σελ. 412-421
Εκθεσις των περί την ελληνικήν γλώσσαν και γραμματολογίαν σπουδών εν Γαλλία PDF
E. Egger, Βαλέττας Ι. Ν. (μτφρ.) σελ. 422-482
[Εικόνα - Εργαστήρια (Λαύριον όρος)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Βησσαρίωνος επιστολή τω παιδαγωγώ των τέκνων Θωμά Παλαιολόγου PDF
Μ.Π.Β. σελ. 483-496
[Εικόνα - Γ. Μαρασλής. Μ. Μαζούρην. Α. Κουντουριώτης. Ν. Αϊβαζίδης. Χ. Βρόσκης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι κλαίουσαι γυναίκες (Παράφρασις εκ του γαλλικού) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 497-531
Η νηπιότης της γυναικός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 532-535
Η νεότης της γυναικός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 536-539
Ο Ρωμαίος και η Ιουλία (Ιστορικόν διήγημα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 540-552
Κατασκευή του ανθρώπου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 553-562
Σταθερότης, αστασία PDF
Ι. Ν. Λεβαδεύς σελ. 562-569
Πλουτάρχειος ανθολογία PDF
Ιω. Βαλέττα σελ. 570-578
Γυναικών αρεταί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 579-597
[Επιστολή - Νεοφύτου ιεροδιακόνου του Καυσοκαλυβίτου] PDF
Νεόφυτος Ιεροδιάκονος σελ. 598-603
[Επιστολή - Νικόλαος Λογάδης] PDF
Σ. Κ. Οικονόμος σελ. 604-610
[Επιστολή - Ν. Δούκα Ν. Λογάδης χαίρειν εν Κυρίω και υγιαίνειν] PDF
Η. Τανταλίδης σελ. 611-623
Ο Άδωνις PDF
Δημήτριος Πανταζής σελ. 624-635
Η 25η Μαρτίου (Ναπολεόντειος ωδή) PDF
Γ.Τ.Β. σελ. 636-640
Ο Έρως PDF
Πελοπίδας Δ. Κώππας σελ. 641
Παρατηρήσεις επί της καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης PDF
Αλέξανδρος Κατακουζηνός σελ. 642-650
Περί της ενεστώσης καταστάσεως της ελληνικής γλώσσης και των εις ταύτην γινομένων μεταρρυθμίσεων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 651-668
Ποικίλα PDF
Λ. Ηλιάδης σελ. 669-688
Ανατολή PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σαράϊ Μπουρνού (Κωνσταντινούπολις)] PDF
σελ. 691
[Εικόνα - Κουλέ Καπουσού (Πύργος του Γαλατά. Τα μνηματάκια εν πέρα Κωνσταντινουπόλεως)] PDF
σελ. 693
[Εικόνα - Κουρεύς Κωνσταντινουπόλεως] PDF
σελ. 695
[Εικόνα - Σακάς (Υδροφόρος Κωνσταντινουπόλεως)] PDF
σελ. 697
[Εικόνα - Αχθοφόρος Κωνσταντινουπόλεως] PDF
σελ. 699
[Εικόνα - Αρκουδιάρης] PDF
σελ. 701
[Εικόνα - Οτζάκ Σουπουριεζής (Καπνοδοχοκαθαριστής Κωνσταντινουπόλεως)] PDF
σελ. 703
[Εικόνα - Σύριος εκ Δαμασκού] PDF
σελ. 705
[Εικόνα - Ιερείς του αγιάσματος του Μπαλουκλή εν Κωνσταντινουπόλει] PDF
σελ. 707
[Εικόνα - Εβραίος Θεσσαλονίκης] PDF
σελ. 709
[Εικόνα - Εβραία Θεσσαλονίκης] PDF
σελ. 711
[Εικόνα - Αρμενία] PDF
σελ. 713
[Εικόνα - Φύλακες του Άθωνος] PDF
σελ. 715
[Εικόνα - Αγία Ρούμελη (Εν Κρήτη)] PDF
σελ. 717
[Εικόνα - Ναυμαχία Αρκαδίου και Αζζεδήν] PDF
χωρίς σελ/μηση
Τα εργαστήρια του Λαυρίου όρους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 721-723
Επίλογος (Κατάστασις της συγχρόνου ημών φιλολογίας) PDF
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 724-734
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω παρόντι ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 735-737
Ο Σαν Μαρκ Γιραρδίνος υπέρ Ελλάδος PDF
Saint - Marc Girardin σελ. 738-742
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 742-744
Κατάλογος των εισενεγκόντων εις την έκδοσιν του εθνικού ημερολογίου του έτους 1868 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου του έτους 1869 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι τόμω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 749-750
Πίναξ των εν τω παρόντι τόμω εμπεριεχομένων εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σειρά πλήρης του εθνικού ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1-2
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Εθνικόν ημερολόγιον δια το δίσεκτον έτος 1864 (Έτος Δ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-6
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 6-8
[Διαφήμιση] PDF
σελ. 8
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 (Έτος ΣΤ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-10
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1867 (Έτος Ζ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11-12
Εθνικόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1868 (Έτος Η’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-14
Βιβλία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 17-23
Νεολόγος: εφημερίς πολιτική φιλολογική και εμπορική εν Κωνσταντινουπόλει PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική και της δημοσίας εκπαιδεύσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 26-29
[Εικόνα] PDF
σελ. 29
Πίναξ PDF
χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών