Τεύχος 1 (Έτος Η’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου H’] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μαρία Ευγενείου Πουζάδ, το γένος Γκίκα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του δισέκτου έτους αωξη’ PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εποχαί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια ταμεία) PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5
Φεβρουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 6
Μάρτιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7
Απρίλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 8
Μάϊος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9
Ιούνιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 10
Ιούλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11
Αύγουστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 12
Σεπτέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13
Οκτώβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 14
Νοέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15
Δεκέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16
Οι μήνες του Οθωμανικού έτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17
Πάσχα (Κατά χρονολογίαν Ιουλιανήν) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 18
Εκλείψεις του έτους 1868 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-20
[Εικόνα] PDF
σελ. 19
Διάβασις του Ερμού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 20
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 21-31
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
[Εικόνα - Ιωάννης Καποδίστριας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανδρέας Μεταξάς] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωάννης Κωλλέττης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γκίλφορδ] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Νικόλαος Μαυροκορδάτος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Θεόκλητος Φαρμακίδης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Ασώπιος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανδρέας Μουστοξύδης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωάννης Δαμιανός] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Παππαδάκης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μάρκελλος (Comte de Marcellus)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σίνας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γρηγόριος Υψηλάντης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Βούλγαρης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Πετροπουλάκης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Πανελλήνιον] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Αρκάδιον] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Συνεδρίασις της εθνικής συνελεύσεως των Κρητών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Τα προφητικά ημερολόγια της ΣΤ’ εκατονταετηρίδος PDF
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος σελ. 1-9
Δημοτικά άσματα εκ των εν τω Αιγαίω πελάγει, συλλεχθέντα και το πρώτον δημοσιευόμενα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 10-20
[Εικόνα - Μιχαήλ Στούρτζας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι εν τη δύσει ελληνικαί αποικίαι PDF
Δώρα Δίστρια σελ. 21-59
[Εικόνα - Μαργαρίτα Μηνιάτου, το γένος Αλβανά] PDF
χωρίς σελ/μηση
Π. Ουιργίλιου Μάρωνος βουκολικών εκλογών Η’ PDF
Φίλιππος Ιωάννου σελ. 60-64
Ανέκδοται επιστολαί Ελλήνων Λογίων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 65-71
Ημερολόγιον του ελληνιστού Άσιου (Hase) PDF
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής σελ. 72-83
[Εικόνα - Της Σούδας ο λιμήν] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κληρονομιά των ηθικών και φυσικών παθών PDF
Ι. Ν. Λεβάδης σελ. 84-104
[Εικόνα - Τα Σφακιά και το Μελιλόνε] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανέκδοτα άσματα και ποιήματα PDF
Σ. Κ. Οικονόμος σελ. 105-108
Θεσσαλικά άσματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 109-118
[Εικόνα - Η Μιτυλήνη] PDF
χωρίς σελ/μηση
Στεφάνου Οικονόμου βιογραφικόν σχεδάριον PDF
Σ.Κ.Ο. σελ. 119-125
Πλουτάρχειος ανθολογία PDF
Ιωάννης Βαλέττας σελ. 126-130
[Εικόνα - Γαβριήλ. Δημακόπουλος. Ολύμπειος. Μόρρης. Σαίντ μάρκ Γιραρδίνος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκ του ’’περί παίδων αγωγής’’ λόγου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 131-140
Κόρεσος και Καλλιρόη PDF
Δ. Πανταζής σελ. 141-150
[Εικόνα - Πραίδης. Βαφειάδης. Κόρακας. Έσσλεν. Βασιλείου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Έρως και ψυχή (Παλαιός μύθος - νέον διήγημα) PDF
Αγγελος Βλάχος σελ. 151-188
[Εικόνα - Ι. μονή Αρκαδίου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η ερωμένη του Φίλωνος PDF
Δ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 189-192
[Εικόνα - Όλγα, βασίλισσα της Ελλάδος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος στατιστικός PDF
Ι. Γ. Γενναδίου σελ. 194-200
Αι αναμνήσεις μου PDF
Μαρίνος Π. Βρετός σελ. 201-258
[Εικόνα - Ο γάμος της Ειρήνης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο θάνατος της Ειρήνης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ποιήματα σατυρικά PDF
Ιωάννης Βηλαράς σελ. 259-310
Παρατηρήσεις επί της καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης PDF
Αλέξανδρος Καντακουζηνός σελ. 311-320
[Εικόνα - Βαρνάβας. Λ. Παπαθανασίου. Μανουσογιαννάκης. Α. Δρακόπουλος. Ι. Μαμούρης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο εθνικός ελληνικός ύμνος PDF
Α. Καντακουζηνός σελ. 321-322
Επιγράμματα PDF
Α. Καντακουζηνός σελ. 323-324
Περί της των Ιονίων νήσων εκκλησιαστικής μουσικής PDF
Παναγιώτης Γριτσάνης σελ. 325-336
[Εικόνα - Π. Ζάνος. Στίλμαν. Σ. Βαλαωρίτης. Ιγνάτιεφ. Α. Ερλάιγερ. Σ. Δενδρινός. Ν. Σακόπουλος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η πόλις των Αθηνών: σατιρικόν ποίημα δια τον διαγωνισμών του 1855 PDF
Εκδότης σελ. 337-349
Κατάστασις του γυμνασίου της Χίου κατά το 1821 PDF
Ν. Βάμβας σελ. 350-352
[Εικόνα - Ι.Χ. Βυζάντιος. Γενίσαρλης. Α. Λογοθέτης. Γ. Ράλλης. Ι. Παπαρρηγόπουλος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω παρόντι ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 353-375
[Εικόνα - Φ. Πάνας. Γ. Μηνιάτης. Ζαχαρίας Μαθάς. Η. Βασιάδης. Ι. Ρασπόνης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιωάννης Βαρβάκης PDF
Α.Π. σελ. 376-384
[Εικόνα - Π. Αργυρόπουλος. Κ. Παπαρρηγόπουλος. Α. Κορομηλάς. Ι.Ν. Λεβαδεύς. Δ. Πανταζής] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 385-448
[Εικόνα - Γυνή του ιερού αγώνος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι εν τω παρόντι ημερολογίω εικόνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 449-450
[Επιστολή] PDF
Σ. Κ. Οικονόμος σελ. 451-452
Κατάλογος των συνεισενεγκότων εις την έκδοσιν του εθνικού ημερολογίου του έτους 1867 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου του έτους 1868 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Επίλογος PDF
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 455-468
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω εθνικώ ημερολογίω του έτους 1868 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 469-470
Πίναξ των εν τω εθνικώ ημερολογίω του έτους 1868 εμπεριεχομένων εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 471-472
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1868. Έτος Η’ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1-2
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1864 (Έτος Δ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-6
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 6-8
[Διαφήμιση] PDF
σελ. 8
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 (Έτος ΣΤ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-10
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1867 (Έτος Ζ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11-12
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 13-32
[Εικόνα] PDF
σελ. 20
[Εικόνα] PDF
σελ. 22
[Εικόνα - Κοτσιάς. Κιοσσές. Αγγελικάρας. Τζώρτζης. Κουρέντης. Σαχτούρης. Ορλώφ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Απάντησις εις τα περί του υιού μου ελεγεία της κυρίας Αγγελικής Πάλλη PDF
Ι. Ρ. Νερουλός χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών