Τεύχος 1 (Έτος Ζ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Ζ’] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Β’ αυτοκράτωρ πασών των Ρωσσιών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωξζ’ PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εποχαί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια Γραφεία) PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5
Φεβρουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 6
Μάρτιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7
Απρίλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 8
[Εικόνα - Όλγα: ορθόδοξος βασίλισσα της Βυρτεμβέργης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάϊος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9
Ιούνιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 10
Ιούλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11
Αύγουστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 12
Σεπτέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13
Οκτώβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 14
Νοέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15
Δεκέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16
[Εικόνα - Λεοπόλδος Ε’, βασιλεύς του Βελγίου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι μήνες του οθωμανικού έτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17
Εκλείψεις του έτους 1867 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17-18
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-31
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31
[Εικόνα - Πυροβόλον, δωρηθέν τη αυτού μεγαλειότητι τω βασιλεί Γεωργίω τω Α’] PDF
σελ. 32
Ποιήματα ερωτικά PDF
Ιωάννης Βηλαράς σελ. 33-69
[Εικόνα - Γκίκας (Γρηγόριος). Γκίκας (Μιχαήλ). Στούρτζας (Μιχαήλ). Ρίκορδ (Πέτρος). Λάυωνς (Εδμόνδος)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Βαρβάκης (Ιωάννης). Κατράμης (Νικόλαος). Κραλίδης (Βενέδικτος). Κουρκουμέλλης (Δημήτριος). Ζυγομαλάς (Ανδρέας)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πράσιναι αναμνήσεις επί της εποχής του Κριμαικού πολέμου (Φιλέλληνες) PDF
Μ.Π.Β. σελ. 70-89
[Εικόνα - Δουρουή (Duruy Βίκτωρ). Βητ (Witte Ιωάννης). Βοισσονάδ (Ιωάννης Φραγκίσκος). Πελλάτ (Κάρολος. Αύγουστος). Μίλλερ (Εμμανουήλ)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ταξείδια PDF
Μ.Π.Β. σελ. 90-108
[Εικόνα - Κλάδος (Πέτρος). Δενμάν. Λεοντιάς (Σαπφώ). Πιττακός (Ιωσήφ). Κλίμακας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Δυο τύποι περιηγητών εν Ελλάδι PDF
Μ.Π.Β. σελ. 109-119
[Εικόνα - Μητρόπολις Αθηνών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Δημοτικά τραγούδια και παραμύθια PDF
Μ.Π.Β. σελ. 120-144
[Εικόνα - Πανεπιστήμιον Αθηνών] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αυλή πανεπιστημίου Μίζης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιταλικαί αναμνήσεις (Σημειώσεις με το μολυβδοκόνδυλον) PDF
Μ.Π.Β. σελ. 145-158
Λυρικά ποιήματα PDF
Α. Σ. Βυζάντιος σελ. 159-163
[Εικόνα - Βαρβάκιον (Σχολείον Αθηνών)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί των αλλοφύλλων Ελληνισμού και τινών του Φρασικλέους αμαρτημάτων PDF
Σ. Οικονόμος σελ. 164 - 172
Περί της προφοράς και της αναπτύξεως της ελληνικής γλώσσης PDF
Ε. Λίττρε, Κλειώ (μτφρ.) σελ. 173-184
[Εικόνα - Στράδα ρεάλε (Οδός της Κέρκυρας)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της προφοράς της ελληνικής γλώσσης PDF
Φ. Δύβνερος σελ. 185-203
[Εικόνα - Άγιος Νικόδημος, ρωσσική εκκλησία Αθηνών] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 203-205
Κ. Β. Άσιος και οι εν Παρισίοις λόγιοι Έλληνες επί το Ναπολέοντος και των Βουρβώνων PDF
Brunet De Prestle σελ. 206-231
[Εικόνα - Ορφανοτροφείον κορασίων Αθηνών] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Οφθαλμιατρείον Αθηνών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ελληνικόν εκπαιδευτήριον εν Αθήναις PDF
Γ. Γ. Παπαδόπουλος σελ. 232-236
Ιστορία της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης PDF
Brunet De Prestle, Πανταζίδης Ιωάννης (μτφρ.) σελ. 237-257
[Εικόνα - Το Αρσάκειον, ήτοι εκπαιδευτήριον κορασίων (Εν Αθήναις)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αστεροσκοποπείον Αθηνών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκ του Δ’ βιβλίου των μεταμορφώσεων Οβιδίου το περί έρωτος και θανάτου Πυράμου και Θίσβης PDF
Ιωάννου Φίλιππος (μτφρ.) σελ. 259-263
Ουρανοπορία PDF
Ηλ. σελ. 264-281
[Εικόνα - Ανάκτορα Αθηνών] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανθη PDF
Σαπφώ Λεοντιάς σελ. 283-287
Τα ρόδα PDF
Πανταζίδης Ιωάννης (μτφρ.) σελ. 288-306
[Εικόνα - Ρόδον] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Εξοχή Αθηνών, το Δαφνί] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η συμβολική των ανθέων ήτοι η δια των ανθέων συνομιλία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 307-311
Αυτόγραφα: Κοσμά Μπαλάνου, Αλεξάνδρου Στούρζα, Κωνσταντίνου Οικονόμου, Καβούρ PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εκθεσις επί του γενικού πίνακος του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1863 PDF
Υπουργείο των Οικονομικών σελ. 313-322
[Εικόνα - Καρυόφυλλον (Γαρόφαλλον)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάστασις των δημοσίων χρεών της Ελλάδος την 31ην Οκτωβρίου 1865 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 322-324
Πίναξ των εμπορικών πλοίων της Ελλάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 325
Στατιστικαί πληροφορίαι περί της νήσου Σάμου PDF
σελ. 326-331
Ο σιδηρόδρομοι εν Ελλάδι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 322-337
[Εικόνα - Λείριον (Λαλές)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Λίμνη των Ιωαννίνων] PDF
χωρίς σελ/μηση
Βιβλιοκρισίαι περί του εθνικού ημερολογίου του έτους 1866 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 339-351
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 352
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 352
[Εικόνα - Ροδοδάφνη] PDF
χωρίς σελ/μηση
Βιογραφίαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 353-403
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 404-457
Ευχαριστήριον των κατοίκων της νήσου Κεφαλληνίας PDF
Κλειώ σελ. 457-458
Ευχαριστήρια και άλλα έγγραφα αφορούντα το εθνικόν ημερολόγιον PDF
[Ανωνύμως] 459-470
Επίλογος PDF
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 471-477
Κατάλογος των συνεισενεγκόντων εις την έκδοσιν του εθνικού ημερολογίου του έτους 1866 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 477
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 478-480
Πίναξ των εν τω παρόντι ημερολογίω εμπεριεχομένων εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 480
Annoncens de l’ almanach national de la Grece pour l’ anee 1867. Septieme annee d’ existence PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1
Εν τω τυπογραφείο του εθνικού ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Εθνικόν ημερολόγιον δια το δίσεκτον έτος 1864 (Έτος Δ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-6
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 6-8
[Διαφήμιση] PDF
σελ. 8
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 (Έτος ΣΤ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-10
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 11-23
Αιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23
Η αμάλθεια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23
Αυγή (Εκδιδόμενη πεντάκις της εβδομάδας) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23
Πανδώρα: σύγγραμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Η Ελπίς: εφημερίς των αρχών της Γ’ Σεπτεμβρίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Κλειώ: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική. Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Ημέρα: εφημερίς των νεοτέρων και περιεργοτέρων της Ευρώπης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25
Φως: εκδίδεται κατά Παρασκευήν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25
Ευαγγελισμός: εφημερίς των αρχών της Γ’ Οκτωβρίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25
Εθνοφύλαξ: εκδίδεται πεντάκις της εβδομάδος ήτοι Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην, Παρασκευήν και Σάββατον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25
La Grece: journal politique et litteraire PDF
[Ανωνύμως] σελ. 26
Παλιγγενεσία: εκδιδόμενη καθ’ εκάστην πλην της Τετάρτης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 26
Η μέλισσα των Αθηνών: σύγγραμα περιοδικόν αποβλέπον μόνον εις την κοινήν ωφελείαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 26
Αλήθεια: εκδιδόμενη πεντάκις της εβδομάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 26
Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27
Μέλλον: εφημερίς πολιτική και φιλολογική. Εκδίδεται δις της εβδομάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27
L’ independence Hellenique PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27
Ο χάρτης: εκδίδεται τρις της εβδομάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28
Αρτεμις: μηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα δια τας κυρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28
Φωτίου του σοφωτάτου και αγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως επιστολαί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 29-39
[Εικόνα] PDF
σελ. 31
[Εικόνα] PDF
σελ. 35
[Εικόνα] PDF
σελ. 36
[Εικόνα] PDF
σελ. 38
Αγγελία PDF
Σωκράτης Τσιβανόπουλος σελ. 40
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 41-43
Θέατρα των Παρισίων (Τιμαί των θέσεων) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 43-47
[Εικόνα] PDF
σελ. 47
Αγγελία PDF
Ιωάννης Πανταζίδης σελ. 48
[Επιστολή - Η εν Αθήναις αρχαιολογική εταιρία προς τον κύριον Θεόδωρον Αναγνωστόπουλον υπαστυνόμον Πειραιώς] PDF
Φίλιππος Ιωάννου, Στεφ. Α. Κουμανούδης χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών