Τεύχος 1 (Έτος ΣΤ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου ΣΤ’] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωξς’ PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εποχαί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια γραφεία) PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5
[Εικόνα - Ιούλιος Καίσαρας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Φεβρουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7
[Εικόνα - Αλέξανδρος Φιλίππου Μακεδόνου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάρτιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9
[Εικόνα - Ηρόδοτος Αλικαρνασσέος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Απρίλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11
[Εικόνα - Θησαυροφυλάκιον Ατρέως επεσκευασμένον] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάϊος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13
[Εικόνα - Ναός του Ολυμπίου Διός, επεσκευασμένος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούνιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15
[Εικόνα - Τάφος του Θεμιστοκλέους] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πότλης. Μπουντούρης. Καλιγγάς. Ρομπότσης. Tομπάζης. Μακρυγιάννης. Κοντογόνης. Λάτρης. Αγγελίδης. Φλογαιτης. Βραϊλας. Μαρκοράς. Καλογερόπουλος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17
[Εικόνα - Τα Κύθηρα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αύγουστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19
[Εικόνα - Αι Θερμοπύλαι] PDF
χωρίς σελ/μηση
Σεπτέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 21
[Εικόνα - Πεδίον των Πλαταιών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οκτώβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23
[Εικόνα - Πεδιάς του Μαραθώνος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Νοέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25
[Εικόνα - Ταυρίς] PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεκέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27
[Εικόνα - Το σπήλαιον του Ιάσωνος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι μήνες του οθωμανικού έτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 29
Εκλείψεις του έτους 1866 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 29-30
[Εικόνα - Ανάγλυφον απτέρου Νίκης] PDF
σελ. 30
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31-43
[Εικόνα - Κωνσταντινούπολις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 43-44
[Εικόνα - Έρως και αντέρως] PDF
σελ. 44
Στατιστικαί πληροφορίαι περί των επισημοτάτων κρατών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 45-61
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πεδιάς Βαβυλωνίας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Διοικητική στατιστική της Ελλάδος PDF
Σπυρίδων Σπηλιωτάκης σελ. 63-75
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανακεφαλαίωσις δυνάμεως στρατού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 76-77
Ανακεφαλαίωσις ναυτικού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 78
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του 1864 PDF
Σ.Σ. σελ. 78-82
[Εικόνα - Πασπάτης. Δραγούμης. Παμπούκης. Σπηλιωτάκης. Στίρβεης. Κοχράν. Αριστάρχης. Καραθεοδωρής. Μαζαράκης. Βούρος. Στρατούλης. Δυοβουνιώτης. Δελιγιάννης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Προσωπικόν του υπουργείου των οικονομικών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 82-83
Προσωπικόν του υπουργείου της δικαιοσύνης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 83-85
Προσωπικόν του υπουργείου των ναυτικών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 85-86
Δύναμις πολεμικού ναυτικού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 86
Δύναμις του ελληνικού στρατού κατά μήνα Απρίλιον 1865 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 87
Προσωπικόν του υπουργείου των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 87-88
Ιερά σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 88
Αρχιερείς του Βασιλείου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 88-89
Εθνικόν πανεπιστήμιον Αθηνών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 89-91
Σημείωσις περί της καταστάσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά το σχολικόν έτος 1862-1863 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 92-93
Αρχαιολογική εταιρία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 93
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 93-95
Προσωπικόν του υπουργείου επί των εξωτερικών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 95-96
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Προξενικοί υπάλληλοι της Ελλάδος εν τη αλλοδαπή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 97-100
Προσωπικόν του υπουργείου των εσωτερικών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 101
Δημοσίων έργων υπάλληλοι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 101
Βουλή των Ελλήνων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 102-103
Έκθεσις επί του γενικού πίνακος του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1862 PDF
Υπουργείο των Οικονομικών σελ. 104-113
[Εικόνα - Νταγκλής. Χρύσανθος. Λιβερόπουλος. Κουμουνδούρος. Σχινάς. Αναγνωστάκης. Φρέιμαν. Βλάχος. Κόβδεν. Βράιτ. Δερβής. Μίλιος. Σκαραμαγκάς] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 113-114
Ελληνική ναυτιλία PDF
Πανδώρα σελ. 114-118
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 119
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 119
Πίναξ PDF
σελ. 120-121
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 121
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 122
Πίναξ PDF
σελ. 122
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 122-123
[Άτιτλο] PDF
Ελπίδα σελ. 123
[Εικόνα - Ο πύργος του Βαβέλ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί του νέου ημερολογίου και του καταλλήλου ή μη της παρ’ ημίν εφαρμογής PDF
Κυριάκος Λαμπρύλλος σελ. 125-148
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Χρηστόπουλος. Τομπάζης. Αργυρόπουλος. Καλλιφρονάς. Ράγκος. Παπαδόπουλος. Βρετός. Πίκολος. Λαμπρύλλος. Πραιδης. Ορφανίδης. Λάμπρος. Τράϊμπερ. Ρώτας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί μεταρρυθμίσεως του Γρηγοριανού ημερολογίου PDF
Κλειώ σελ. 149-151
Περί της του νέου έτους εορτής παρά τοις διαφόροις λαοίς PDF
Λ.Μ. σελ. 152-155
[Εικόνα - Το υιασιλί - Καία] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί ελληνικής γλώσσης και ελληνικού έθνους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 157-177
[Εικόνα - Η Πάργα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιάκωβος. Κύριλλος. Βεγλέρης. Λεσσέως. Δουρούτης. Γροτέ. Φραντσής. Γίβσων. Βυζάντιος. Σκούφος. Δρανέτης. Συμβουλίδης. Νικολαιδης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ναπολέων Γ’, αυτοκράτωρ των Γάλλων] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της αρχαίας και της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 178-188
Περί των προηγουμένων πραγματειών του Κ. Εγγέρου PDF
Φίλιππος Ιωάννου σελ. 189-192
[Εικόνα - Η πλατεία της Κέρκυρας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανέκδοτον τεμάχιον μαθήματος τινός περί ελληνικής γλώσσης του Hase PDF
[Ανωνύμως] σελ. 193-194
Περιγραφή της εν τη επαρχία Βοιωτίας περιωνύμου μονής του οσίου Λουκά PDF
Α. Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 195-196
Απόπειρα αναστατώσεως της Μάνης κατά τον 17ον αιώνα PDF
Μ.Π.Β. σελ. 197-203
Εγγραφον αφορών την πολιορκίαν των Χανίων της Κρήτης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 204-205
Οι Βλάχοι του Πίνδου και οι Αλβανοί PDF
Μ.Π.Β. σελ. 206-209
[Εικόνα - Λίνκολν. Σατωβριάνδ. Ιονσών. Θίερς. Γυιζώτος. Δρούην δε Λουής. Ουγκό. Λαμαρτίνος. Θουβενέλ. Βούδβεργ. Βιλλεμαίν. Μεριμαίος. Κίσσελεφ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Επικήδειοι τελεταί παρά τοις νεοτέροις Έλλησιν PDF
Μ.Π.Β. σελ. 210-216
Ο Χάρος PDF
Μ.Π.Β. σελ. 217-218
Δεισιδαιμονίαι και όρκοι PDF
Μ.Π.Β. σελ. 219-221
[Εικόνα - Η λαίλαψ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανέκδοτοι επιστολαί λογίων και σοφών Ελλήνων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 223-228
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ποικίλα PDF
Ανατολικός αστήρ σελ. 229-236
Περί περιέργων αντιπαθειών PDF
Λ.Μ. σελ. 237-238
Περιγραφή κινέζικου γεύματος PDF
Λ.Μ. σελ. 239-241
[Εικόνα - Ευγενία. Λουίζα. Θύρα. Δάγμαρ. Βλαδεμάρ. Ναπολέων. Καρλότα. Μαξιμιλιανός. Κλοτίλδη. Νικόλαος. Κωνσταντίνος. Αλέξανδρος. Αλφρέδος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κυνός αξιοσημείωτος εκδίκησις PDF
Λ.Μ. σελ. 242-249
[Εικόνα - Αι πυραμίδες της Αιγύπτου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Υγιεινή: γενικοί κανόνες. Γενικοί κανόνες υγιεινής και μακροβιότητος PDF
Ι. Π. Πύρλας σελ. 251-254
Κανόνες προφυλάξεως εν ώρα κεραυνών PDF
Ι. Π. Πύρλας σελ. 255
[Εικόνα - Η λίμνη Μοίρις] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η Ιθάκη] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η ένωσις της επτανήσου PDF
Σπυρίδων Καββαδάς χωρίς σελ/μηση
Δημοτικόν άσμα PDF
Σ. Π. Πύρλας σελ. 258-259
Ο κυβερνήτης εν Αγκώνι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 260-261
Ναι και όχι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 262-263
Τύπος πρωτοτύπου και λακωνικής βιογραφίας PDF
σελ. 264
Ασματα στρατιωτικά PDF
Θεόδωρος Ορφανίδης σελ. 265-274
Εκθεσις των εν Ελλάδι συμβάντων από Ιουνίου 1862 άχρις Ιουνίου 1865 PDF
Αλέξανδρος Σ. Βυζάντιος σελ. 275-315
Πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 316
Περί της εν ταις Ιονίοις νήσοις ελληνικής εκκλησίας PDF
Γεώργιος Μαρκοράς σελ. 317-335
[Άτιτλο] PDF
Γ.Μ. σελ. 336
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω παρόντι ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 337-382
Εξήγησις των εν τω παρόντι ημερολογίω εικόνων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 383-387
Πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 388
Κανονισμός του ιατρικού βραβείου PDF
Πάλλης, Δεληγιάννης σελ. 389-392
Ποιητικόν διαγώνισμα PDF
(Τ. Σ.) Ηρ. Μητσόπουλος σελ. 392-393
Φιλολογικόν διαγώνισμα PDF
Κωνστ. Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Ευθύμιος Καστόρχης σελ. 393-396
Ο εν Παρισίοις ελληνικός αγαθοεργός σύλλογος προς τους εν Ευρώπη διαμένοντας ομογενείς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 397-398
Ευχαριστίες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 399-405
Βιβλιοκρισίαι περί του εθνικού ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 406-419
Πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σχέσεις των δημωδών παραδόσεων των νεοτέρων Ελλήνων προς την ελληνικήν μυθολογίαν PDF
Φραγκίσκος Λένορμαν, Γ.Κ. (μτφρ.) σελ. 421-436
[Εικόνα - Τάφος του Μυκερίνου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης PDF
Γουστάβος Ειχθαλ σελ. 437-439
Πατρώνες και συνδρομηταί του εθνικού ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ακρόπολις Αθηνών επεσκευασμένη] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 443-444
Πίναξ των εν τω παρόντι ημερολογίω εμπεριεχομένων εικονογραφιών και προσωπογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 445-447
Πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών PDF
χωρίς σελ/μηση
Annonces de L’ Almanach national de la Grece pour l’ anee 1866 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 2-13
Βραβείον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 14
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16
[Διαφήμιση] PDF
σελ. 16
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (έτος Γ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 18
Εθνικόν ημερολόγιον δια το δίσεκτον έτος 1864 (Έτος Δ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-20
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 20-22
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 22-26
Πανδώρα: σύγγραμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27
Η Ελπίς: εφημερίς των αρχών της Γ’ Σεπτεμβρίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28
Ημέρα: εφημερίς των νεοτέρων και περιεργοτέρων της Ευρώπης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28
Αυγή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28
Φως: εκδίδεται κατά Παρασκευήν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 29
Ο Φιλόλαος: εφημερίς πολιτική εκδιδόμενη δίς της εβδομάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 29
Κλειώ: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική. Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 30
Ευαγγελισμός: εφημερίς των αρχών της Ι’ Οκτωβρίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 30
La Grece: journal politique et litteraire PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31
Εθνοφύλαξ: εκδίδεται πεντάκις της εβδομάδος ήτοι Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην, Παρασκευήν και Σάββατον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31
Παλιγγενεσία: εκδιδομένη καθ’ εκάστην πλην της Τετάρτης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31
Ευνομία: εφημερίς πολιτική και φιλολογική. Εκδιδόμενη κατά Τρίτην PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
Η μέλισσα των Αθηνών: σύγγραμα περιοδικόν αποβλέπον μόνον εις την κοινήν ωφελείαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
Ελλάς: εφημερίς πολιτική και φιλολογική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
Μέλλον: εφημερίς πολιτική και φιλολογική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 33
Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει PDF
[Ανωνύμως] σελ. 33
Le Temps PDF
[Ανωνύμως] σελ. 34
Reforma: diaru politicu, commerciale, aricole, si litterrariu PDF
[Ανωνύμως] σελ. 35
Η φήμη: εφημερίς πολιτική, του εμπορίου και των ειδήσεων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 35
[Διαφήμιση] PDF
σελ. 35
Νομιμόφρων: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 36
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 36-37
Θέατρα των Παρισίων. Τιμαί των θέσεων (Theatres de Paris. Prix des Places) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 37-41
[Εικόνα] PDF
σελ. 41
Pilules et onguent Holloway PDF
[Ανωνύμως] σελ. 42-43
Καπότια και αλοιφή χωλωβαί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 43
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφήμιση] PDF
χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών