Τεύχος 1 (Έτος Ε’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Ε’] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ερείπια του ναού της Σουνιάδος Αθηνάς κατά το 1817 έτος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλεξάνδρα, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου της Αγγλίας και αδερφή του Γεωργίου Α’] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πεδιάς των Μεγάρων] PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια γραφεία) PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η Ακροκόρινθος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωξε’ PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ναός του Νεμαίου Διός] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 8
[Εικόνα - Η Ακρόπολις των Μυκηνών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Φεβρουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 10
[Εικόνα - Ο τάφος του Αγαμέμνονος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάρτιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 12
[Εικόνα - Ερείπια πυραμίδος εις Άργος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Απρίλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 14
[Εικόνα - Ερείπια της Τίρυνθος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16
[Εικόνα - Η Επίδαυρος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούνιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 18
[Εικόνα - Λεοπόλδος Α’, βασιλεύς του Βελγίου] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ναός του Πανελληνίου Διός εν Αιγίνη] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 20
[Εικόνα - Πεδιάς της Σπάρτης. Ο Ταϋγετος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αύγουστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 22
[Εικόνα - Ερείπια του θεάτρου της Σπάρτης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Σεπτέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πεδιάς της Μεσσηνίας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οκτώβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 26
[Εικόνα - Το στάδιον της Μεσσήνης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Νοέμβριος PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η Κλεψύδρα εν Μεσσήνη] PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεκέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 30
[Εικόνα - Ο Στύξ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι μήνες του οθωμανικού έτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
Οι εκλείψεις του έτους 1865 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32-33
Ω! Αν απέθνησκον…(Κατά το γερμανικόν του Georges Herwegh) PDF
Αγγελος Βλάχος χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ρωσσέλ. Πάλμερστον. Βύρων. Γλάδστων. Γρέγωρυ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Απάνθισμα κρητικών ασμάτων αδομένων εις Αντικύθηρα: το διαζύγιον. Ο θάνατος της Σούσσας (Σουσσάνης). Η Στεφανιά. Αρπαγή νεανίδος. Η Αρετούσα. Ο Δράκων. Ο ναύτης. Ο ναύτης ψυχορραγών. Ο βοσκός ψυχορραγών. Ο Δασκαλογιάννης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 35-50
[Εικόνα - Ευγένιος Βούλγαρης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γερμανός] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αθανάσιος (Μητροπολίτης Κερκύρας)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι νεώτεροι Έλληνες: ο άνθρωπος των γραμμάτων. Τα βιβλία. Εφημερίδες. Καθηγηταί και μαθηταί. Ο πολιτικός. Ο ληστής. Ο κλέφτης PDF
Μ.Π.Β. σελ. 51-95
[Εικόνα - Ηλίας Μηνιάτης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μελέτιος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Άνθιμος Γαζής] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κ. Οικονόμος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Άστιγξ] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Λάμπρος Κατσώνης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο Αλφειός ποταμός] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο ταλαίπωρος Λουδοβίκος: ιστόρημα του Δανού Blieher PDF
Αγγελος Βλάχος σελ. 97-132
[Εικόνα - Μάρκος Βότσαρης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η Κέρκυρα (Άφιξις του ελληνικού στόλου)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η Ακρόπολις της Κέρκυρας (Δυτική πλευρά)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η Ακρόπολις της Κέρκυρας (Ανατολική πλευρά)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κεφαλονιά (Το Αργοστόλιον)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνες] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιωάννης Βηλαράς PDF
Π. Πετρίδης σελ. 133-136
[Εικόνα - Νότης Βότσαρης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιωάννου Βηλαρά: μύθοι. Πρόλογος. Τζίνζιρας και μυρμήγκι. Το ψάρι και τα ψαρόπουλα. Η κουτζιονούρα αλεπού. Γάτος και καθρέπτης. Αηδόνι και γεράκι. Φοράδα και πουλάρι της. Περιστέρι. Χωριάτης και παιδιά του. Τιμή φωτιά και νερό. Αλουπού και τράγος. Μπάκακας PDF
Ιωάννης Βηλαράς σελ. 137-191
[Εικόνες] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Διάκος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Παπαφλέσσας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Οδυσσέας Ανδρούτσος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γεώργιος Σαχίνης. Βασίλειος Πετμεζάς. Σπυρίδων Σωνιέρος. Αναστάσιος Μαυρομιχάλης. Νικόλαος Πιεράκος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Τροφωνίου άντρον] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ποίημα επικήδειον εις Ν. Βύρωνα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 193-198
[Εικόνα - Η Σύρος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Επιστολή - Ο Βεντλεύος και ο Κουτόργας] PDF
Κ. Ασώπιος σελ. 199-203
[Εικόνα - Παναγιώτης Σούτσος. Κωνσταντίνος Νικόδημος. Γεώργιος Χρυσοβέργης. Δ.Π. Γοβδέλας. Στέφανος Οικονόμος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γεώργιος Α’] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ PDF
χωρίς σελ/μηση
Παροράματα σπουδαία των προσωπογραφιών PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γεώργιος Α’] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ερείπεια των Θεσπιών και ο Ελικών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πάτμος και Κυδωνιαί PDF
Επαμ. Ι. Σταματιάδης σελ. 205-227
[Εικόνα - Ο Πόρος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ρήγας Παλαμήδης. Βενιζέλος Ρούφος. Γεώργιος Ψυλλάς. Αριστείδης Μωραγγίνης. Διομήδης Κυριακού] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Ναύπλιον] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Στρατός της Ιαπωνίας (Στολή του πεζικού)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ελληνικός αγαθοεργός σύλλογος εν Παρισίοις PDF
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 229-237
[Εικόνα - Θ. Κολοκοτρώνης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Οι Δελφοί] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί του τεχνητού φωτός PDF
Ιωάννης Π. Πύρλας σελ. 239-253
[Εικόνα - Νικηταράς] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Χάτση-Χρήστος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ερείπια της Ακροπόλεως της Χαιρώνειας] PDF
χωρίς σελ/μηση
Το πρότυπον: ο Σιλβέστρης PDF
Μ.Π.Β. σελ. 255-263
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το άλσος των μουσών] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Γαλανός] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η Ενετίς. Αναμνήσεις της αυλής του αυτοκράτορος Φερδινάνδου του Β’. Ήτοι τα τελευταία πολιτικά συμβάντα της Ιταλίας. PDF
Δώραδίστρια σελ. 265-321
[Εικόνα - Γεώργιος Ζαλακώστας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Εμμανουήλ Αντωνιάδης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Φραγκίσκος Λένορμαν. Τιμολέων Φιλήμων. Γεώργιος Μάνος. Ισίδωρος Σκυλίτσης. Αναστάσιος Βυζάντιος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αναγνώστης Δεληγιάννης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Λομβαρδός. Δάνδολος. Πάδοβας. Φαβιέρος. Δελιγιάννης Πέτρος. Τρικούπης Χαρίλαος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Μελετόπουλος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δωραδίστρια] PDF
χωρίς σελ/μηση
Γνωμικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 321
[Εικόνα - Ο Παρνασσός] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Παγώνης. Παναγιώτης Σκαρβέλης. Μωραϊτίνης Περικλής. Αριστείδης. Λεωτζάκος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατά τους νυν Έλληνας ελληνισμός PDF
Α. Μακράκης σελ. 323-330
[Εικόνα - Γ. Σταύρου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι αναμνήσεις μου PDF
Μ. Π. Βρεττός σελ. 331-339
[Εικόνα - Μιχαήλ Τοσίτζας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Στρατηγός της Ιαπωνίας (Αρχηγός εν μεγάλη στολή)] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της πρακτικής χρήσεως της ελληνικής γλώσσης PDF
Ρενιέρης χωρίς σελ/μηση
[Άτιτλο] PDF
Gustave D’ Eichthal σελ. 342-350
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί του προορισμού του ελληνικού έθνους και της ελληνικής γλώσσης PDF
Ρενιέρης σελ. 351-356
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των εικονογραφηθέντων προσώπων εν τω παρόντι ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 357-368
Ερμηνεία των εν τω παρόντι ημερολογίω εκδοθεισών εικονογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 369-373
[Εικόνα - Άγιος Τάφος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πατρόνες του εθνικού ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ανταποκριταί του εθνικού ημερολογίου, οι φιλόμουσοι και ομογενείς κύριοι PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Άγιος τάφος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των μέχρι τούδε συντακτών του εθνικού ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 377
Πίναξ καθ’ ύλην των μέχρι τούδε εκδοθέντων εν τω εθνικώ ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 377-379
Αλφαβητικός πίναξ των μέχρι τούδε εκδοθεισών προσωπογραφιών εν τω εθνικώ Ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 379-381
Αλφαβητικός πίναξ των μέχρι τούδε εκδοθεισών εικονογραφιών εν τω εθνικώ ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 382-383
The King Lear PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Απόσπασμα εκ του Σακεσπήρου The King Lear (Ελληνική έμμετρος μετάφρασις) PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ελληνική έμμετρος μετάφρασις έτερου Άγγλου ποιητού PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Επίλογος PDF
Μ. Π. Βρετός σελ. 387-389
[Επιστολή - Προς τον πρόεδρον της εν Αθήναις Β΄ εθνικής συνελεύσεως] PDF
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 389-390
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι ημερολογίω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 391-392
Πίναξ των εν τω παρόντι ημερολογίω εμπεριεχομένων εικονογραφιών και προσωπογραφιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 392-393
Πρόχειρος πίναξ πολλαπλασιασμού PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Απόσπασμα του συμβολαίου της εν Παρισίοις συσταθείσης εταιρείας προς έκδοσιν του εθνικού ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 395-396
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 397
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 397
Η επιτροπή του εν Αθήναις οφθαλμιατρείου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 398
Γρηγορίω Πατριάρχη: ανέγερσις μνημείου εις Αθήνας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 399-400
Annonces de l’ Almanach national de la Grece PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Magasin Pittoresque PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Almanach du magasin Pittoresque PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Grammaire generale et historique de la langue Francaise PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 4-5
Publications illustrees PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-7
Dictionnaires divers PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7-8
[Εικόνα - Voliere avec fleurs et poissons, executee par Tahan (Κλουβί μετά ανθέων και ιχθύων, έργον του Ταχάν)] PDF
σελ. 10
[Εικόνα] PDF
σελ. 11
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 9-16
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865 (Έτος Ε’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 18-25
Extrait du catologue des Livres de fonds PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25-26
[Εικόνα] PDF
σελ. 29
[Εικόνα] PDF
σελ. 30
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 27-34
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 35
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 36-37
[Επιστολή - Προς τον κύριον υπουργόν των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως] PDF
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός σελ. 37-38
[Απάντηση - Προς τον κύριον Μαρίνον Παπαδόπουλον Βρετόν] PDF
Α. Πετσάλης σελ. 38
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1864 (Έτος Δ’) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 39-40
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 40
Ειδοποίησις προς τους Έλληνας εκδότες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 41-42
Κλειώ: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική (Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδας) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 42
Ημέρα: εφημερίς των νεωτέρων και περιεργοτέρων της Ευρώπης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 42-43
Η Ελπίς: εφημερίς των αρχών της Γ’ Σεπτεμβρίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 43
Αθήνα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 43
Νέα Πανδώρα: σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 43
Εθνοφύλαξ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44
Ευνομία: εφημερίς πολιτική και φιλολογική (Εκδίδεται πάσαν Τρίτην και Παρασκευήν) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44
Το μέλλον: εφημερίς πολιτική και φιλολογική (Εκδίδεται Τρίτην και Παρασκευήν) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44
La Grece: journal politique et litteraire PDF
[Ανωνύμως] σελ. 45
Παλιγγενεσία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 45
Αυγή (Εκδιδόμενη πεντάκις της εβδομάδος) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 45
Le Temps PDF
[Ανωνύμως] σελ. 45
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 46-49
[Εικόνα] PDF
σελ. 49
Συλλογή των επτανησιακών νομισμάτων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 50-53
Ελληνικόν εκπαιδευτήριον εις Αθήνας PDF
Γ. Γ. Παππαδόπουλος (Επιμελητής), Α. Κωνσταντινίδης (Συνεπιμελητής) σελ. 54-58
[Επιστολή - Λεξικόν της ομιλουμένης και της γραφομένης ελληνικής γλώσσης] PDF
Δ. Αινιάν σελ. 59-60
[Διαφήμιση] PDF
σελ. 60
Θέατρα των Παρισίων (Τιμαί των θέσεων) PDF
[Ανωνύμως] σελ.61-65
[Εικόνα] PDF
σελ. 65
[Εικόνα] PDF
σελ. 70
[Εικόνα] PDF
σελ. 71
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 66-72
Annonces de l’ Almanach national de la Grece PDF
[Ανωνύμως] σελ. 73-74
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 74-76


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών