Τεύχος 1 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Β’] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποίησις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωσήφ Βασιλείου] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Παππαδάκης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Εορταί: βασιλικαί. Εθνικαί. Θρησκευτικαί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 8
Περί της διαφοράς μεταξύ του παλαιού και του νέου χριστιανικού έτους PDF
Δ. Αινιάν σελ. 8
[Εικόνα - Όθων Α’, βασιλεύς των Ελλήνων] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αμαλία, βασίλισσα των Ελλήνων] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Νικόλαος Λάιχτενβεργ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους 1862 PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16
[Εικόνα - Μιχαήλ Γ’, Οβρενόβιτζ Μιλόσχ, ηγεμών της Σερβίας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωάννης Αλέξανδρος Α’, Κούζας, ηγεμών της Μολδοβλαχίας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σίδη Μωχάμμετ Σαδώκ, συνταγματικός ηγεμών Τύνιδος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δανιήλ Α’, πρώην ηγεμών του Μαυροβουνίου] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Νικόλαος Α’, Πέτροβιτζ, ηγεμών του Μαυροβουνίου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Φεβρουάριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27
Μάρτιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28
[Εικόνα - Ιωάννης Καποδίστριας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Υψηλάντης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Υψηλάντης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Γρηγόριος Υψηλάντης, τελευταίος γόνος της οικογενείας των Υψηλαντών] PDF
χωρίς σελ/μηση
Απρίλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 37
Μάϊος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 39
[Εικόνα - Νικόλαος Μαυροκορδάτος, πρώτος Έλλην ηγεμών της Δακίας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωάννης Κωλέττης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανδρέας Μεταξάς] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Κανάρης] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούνιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 49
Ιούλιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 50
[Εικόνα - Γκίλφορδ, θεμελιωτής της Ιονικής Ακαδημίας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανδρέας Μουστοξύδης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Θεόκλητος Φαρμακίδης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Περικλής Αργυρόπουλος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωάννης Δαμιανός] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Ασώπιος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αύγουστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 65
Σεπτέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 66
[Εικόνα - Μάρκελλος (comte de Marcellus)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο βαρών Σίνας] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μάρκος Γιραρδίνος (Saint-Marc Girardin)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Βούλγαρης] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οκτώβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 77
Νοέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 78
[Εικόνα - Δόρα - Δίστρια, το γένος Γκίκα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεκέμβριος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 81
Εκλείψεις του 1862 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 82
Οι μήνες του οθωμανικού έτους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 82
[Εικόνα - Βουλγαρική οικογένεια] PDF
χωρίς σελ/μηση
Στατιστική της Ελλάδος: εκ του γραφείου της δημοσίου οικονομίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 84
[Εικόνα - Σιαμήλ] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πίναξ των κυριωτέρων επικρατειών και επισημοτέρων μοναρχών της Ευρώπης] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 86
[Εικόνα - Φυσιογνωμίαι ανατολικαί] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 88
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 88
Μέτρα και σταθμά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 88-90
[Εικόνα - Βηρυτία γυνή] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μαγδαληνή Μετανοούσα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αρχή και τέλος της νεότητος PDF
Κάρολος Παδοβάνης σελ. 92-93
Έτερον του αυτού PDF
Κάρολος Παδοβάνης σελ. 93-94
[Εικόνα - Επαίτις Ιταλίς] PDF
χωρίς σελ/μηση
Σειρά σονέττων εις Βενετίαν (Ποιηθείσα κατά μήνα Αύγουστον του 1845 έτους) PDF
Στέφανος Α. Κουμανούδης σελ. 96-99
Επιγράμματα PDF
Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός σελ. 99
Απάντησις εις τα περί του υιού του ελεγεία της κυρίας Αγγελικής Πάλλη PDF
Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός σελ. 100-101
Κατάστασις του Γυμνασίου της Χίου κατά το 1821 PDF
Ν. Βάμβας χωρίς σελ/μηση
[Άτιτλο] PDF
Ν. Βάμβας χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γάμος] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Τριήρης (Ανάγλυφον, ανευρεθέν τω 1859 έτει, εν τη Ακροπόλει των Αθηνών, παρά τον Παρθενώνα)] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σφιγξ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πρόχειρος πίναξ πολλαπλασιασμού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 108


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών