Τόμ. 1, Αρ. 5 (1972)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εξώφυλλο PDF
Περιεχόμενα PDF
verso εξωφύλλου
Αι σκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου : ανέκδοτο πεζογράφημα παρουσιασμένο από τον Γ. Π. Σαββίδη PDF
Κ. Π. Καβάφης, Γ. Π. Σαββίδης 101-104
Περιστροφή : ποίημα σφαιρικό και μετατοπιζόμενο : αποσπάσματα PDF
Γ. Θέμελης 105-106
Αφίσα PDF
Αλέξης Τραϊανός 106
Το ξεσκάτωμα PDF
Γιώργος Ιωάννου 107-108, 109-111
[άτιτλο] PDF
Α. Φασσιανός χωρίς σελιδαρίθμηση
Στη σιωπή PDF
Έρση Ανδρέου 111
Το χέρι της Φατμά PDF
Λία Μεγάλου 112
Όνειρο μισθωτού PDF
Λία Μεγάλου 113
Ποίημα PDF
Κώστας Χέλμης 113
Το τέλος του περιστατικού με τα ινδάλματα PDF
Ν. Δ. Καρούζος 114-115
Όποιος έχει περίστροφο PDF
Μανόλης Ξεξάκης 116
Η Γλυκερία PDF
Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος 117-118
[άτιτλο] PDF
[ανυπόγραφο] 118
[άτιτλο] PDF
Γρηγόρης Πεντζίκης 119
Οι παλιάτσοι PDF
Γρηγόρης Πεντζίκης 119
[διαφήμιση] PDF
120
Η περιπέτεια PDF
Κωστούλα Μητροπούλου 121-124
[διαφήμιση] PDF
124Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2015, Πανεπιστήμιο Πατρών