Σάρωση κατά τίτλο άρθρου


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 44 (Έτος Α’) Ολίγα περί της εν Ηπείρω παιδείας Λεπτομέρειες   PDF
Α. Γόνιος
 
Τεύχος 35 (Έτος Α’) Ολίγα τινά περί γηγενούς ή εγγείου θερμότητος Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 37 (Έτος Α’) Ολίγα τινά περί γηγενούς ή εγγείου θερμότητος Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Γ. Βλασαμάκης
 
Τεύχος 50 (Έτος Α΄) Περί γάμου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 51 (Έτος Α’) Περί γάμου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 52 (Έτος Α’) Περί γάμου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 44 (Έτος Α’) Περί γυμναστικής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 41 (Έτος Α’) Περί δημεύσεως είτε εκλαϊκεύσεως της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας εν ταις Παριστρίοις Ηγεμονίαις Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κηπουρίδης
 
Τεύχος 42 (Έτος Α’) Περί δημεύσεως είτε εκλαϊκεύσεως της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας εν ταις Παριστρίοις Ηγεμονίαις Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κηπουρίδης
 
Τεύχος 35 (Έτος Α’) Περί δημεύσεως είτε εκλαϊκεύσεως της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας παρά τοις Βυζαντινοίς Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κηπουρίδης
 
Τεύχος 37 (Έτος Α’) Περί δημεύσεως είτε εκλαϊκεύσεως της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας παρά τοις Βυζαντινοίς Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κηπουρίδης
 
Τεύχος 39 (Έτος Α΄) Περί δημεύσεως είτε εκλαϊκεύσεως της εκκλησιστικής και μοναστηριακής περιουσίας παρά τοις Βυζαντινοίς Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κηπουρίδης
 
Τεύχος 40 (Έτος Α΄) Περί δημεύσεως είτε εκλαϊκεύσεως της εκκλησιστικής και μοναστηριακής περιουσίας παρά τοις Βυζαντινοίς Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κηπουρίδης
 
Τεύχος 20 (Έτος Α΄) Περί δημοσίου Λεπτομέρειες   PDF
Ν.Κ.Λ., Σαιμμάρκος Γιραρδίνος
 
Τεύχος 15 (Έτος Α’) Περί δημοσίου υπαλλήλου Λεπτομέρειες   PDF
Φραγκίσκος Σαρσέϋ, Ν.Κ.Α. (μτφρ.)
 
Τεύχος 35 (Έτος Α’) Περί ελευθεροτυπίας Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Θωμάς
 
Τεύχος 25 (Έτος Α’) Περί καταργήσεως της θανατικής ποινής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 26 (Έτος Α’) Περί καταργήσεως της θανατικής ποινής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 27 (Έτος Α’) Περί καταργήσεως της θανατικής ποινής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 28 Περί καταργήσεως της θανατικής ποινής Λεπτομέρειες   PDF
Π. Αργυριάδης
 
Τεύχος 17 (Έτος Α’) Περί Κορνηλίου Λεπτομέρειες   PDF
Bangel, Ν.Κ.Α. (μτφρ.)
 
Τεύχος 14 (Έτος Α΄) Περί μουσιζής οθωμανικής Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Παρανίκας
 
Τεύχος 46 (Έτος Α’) Περί νομίσματος και χαρτονομίσματος Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 49 (Έτος Α΄) Περί νομίσματος και χαρτονομίσματος Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Κηπουρίδης
 
Τεύχος 39 (Έτος Α΄) Περί πειθαρχίας, διδασκαλίας και παιδεύσεως Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Λ. Κεχαγιάς
 
201 - 225 από 339 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών