Πληροφορίες Έκδοσης/Πλαίσιο Υλοποίησης Ψηφιακού Αρχείου

Εκδότης

Πηγές:

Σταύρος Ι. Βουτυράς (1841-1923),’ Βικιπαίδεια

Βουτυράς Σταύρος,’ Πανδέκτης, Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία, ΙΝΕ, ΕΚΤ

Σταύρος Ι. Βουτυράς (1841-1923)

Πλαίσιο Υλοποίησης Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποiηθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το:
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών