Τεύχος 88-89 (Έτος Η΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Άνοιξις] PDF
Δ. Γερανιώτης σελ. 73
Οι θεοί επανέρχονται PDF
Σίβυλλα σελ. 74-75
Σελήνη και βοσκός PDF
Ιβάν Στράννικ, Παρίσης Ρ. Σ. (μτφρ.) σελ. 75-79
[Εικόνα - Κεφαλή παιδός] PDF
Σ. Βικάτος σελ. 76
[Εικόνα - Προσωπογραφία Κας Κ. Ι.] PDF
Ε. Ιωαννίδης σελ. 76
[Εικόνα - Δύσις από τον Κιθαιρώνα] PDF
Κ. Ρωμανίδης σελ. 76
[Εικόνα - Στη βρύσι του χωριού] PDF
Σ. Λασκαρίδου σελ. 77
[Εικόνα - Ο πόνος] PDF
Θ. Θωμόπουλος σελ. 77
[Εικόνα - Κόσμος ονείρων] PDF
Ιουλία Σκούφου σελ. 77
Σκέψεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 79-80
[Εικόνα - Γαλήνη] PDF
Γ. Βρούτος σελ. 80
[Εικόνα - Άποψις εκ του Αχιλλείου] PDF
Β. Μποκατσιάμπης σελ. 81
Ούτε στ’ όνειρο PDF
Μοιραία σελ. 81
Βιολέττα PDF
Ζόφος σελ. 82
Γράμματα PDF
Lalo de Castro σελ. 83-84
[Εικόνα - Παραμονή εορτής] PDF
Θ. Ράλλης σελ. 84
Miserere PDF
Almas Serenas σελ. 85
[Εικόνα - Σπουδή αμφιέσεως] PDF
Γ. Ροϊλός σελ. 85
Ένα ρεκόρ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 86
Το μεγάλο μυστικό PDF
Φώτος Γιοφύλλης σελ. 87
Λόγια του γιαλού: γαλάζια όνειρα PDF
Ι. Δ. Φαραντάτος σελ. 87-88
[Εικόνα - Ψαράδες] PDF
Σ. Λασκαρίδου σελ. 88
Δ’ Αννούντζιο και Καρδούτσι PDF
F. T. Marinetti, Νιόβη (μτφρ.) σελ. 89-90
Διδάγματα εκ της εκθέσεως PDF
Θωμάς Θωμόπουλος σελ. 90-91
Γυναικείαι προσωπογραφίαι PDF
Νιόβη (μτφρ.) σελ. 92
Μειδιάματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 93
Ο κινηματογράφος του μηνός PDF
Δάφνις σελ. 94-95
Γράμματα και τέχναι PDF
Ζόφος σελ. 95-102
[Εικόνα - Αγγελική Παναγιωτάτου: η μέλλουσα υφηγήτρια του Εθν. Πανεπιστημίου] PDF
σελ. 100
[Εικόνα - Κυβέλη Αδριανού] PDF
σελ. 101
[Εικόνα - Θεόδωρος Σπάθης] PDF
σελ. 102
[Εικόνα - Ο ναός του Αγίου Ανδρέου ου τον θεμέλιον έθηκεν εν Πάτραις ο Βασιλεύς] PDF
σελ. 102
Θέατρα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 102-103
Αρχαιολογικαί ειδήσεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 103-104


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών