Τεύχος 23 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 23] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 23] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο θάνατος της Φρανσίνας] PDF
E. Cabane σελ. 224
Ο πόθος και το παράπονον του Ζολά PDF
De Amicis, Δουζίνας Αλεξ. Π. (μτφρ.) σελ. 225-227
[Εικόνα - Η επάνοδος των Αργοναυτών] PDF
Κ. Βολανάκης σελ. 228
[Εικόνα - Τορπιλλοβόλα] PDF
σελ. 229
Το όραμα PDF
Δ. Ι. Καλογερόπουλος σελ. 230-232
[Εικόνα - Η αγία οικογένεια] PDF
Andrea Del Sarto σελ. 233
Η τέχνη κατά τον Μεσαίωνα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 233-234
Η ζωγραφική εν Ελλάδι PDF
Σπ. Δε Βιάζης σελ. 234-237
[Εικόνα - Μινιόν Παπαβιέρου] PDF
σελ. 236
[Εικόνα - Πάρις] PDF
Γ. Βρούτος σελ. 237
[Εικόνα - Αχιλλεύς] PDF
Γ. Βρούτος σελ. 237
Η σκλάβα PDF
Κ. Σ. Γούναρης σελ. 237
Dies Irae. Σ’ ένα έκθετο PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 238
Ο κομήτης PDF
Φράγκ Μίλλερ σελ. 238
Sonnets: Narcisse. L. improvisateur PDF
Marc Legrand sel. 238
Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις: η Καρράρα (Επιστολή πρός φίλον) PDF
Λάζαρος Σώχος σελ. 239-240
[Εικόνα - Κ. Βολανάκης] PDF
σελ. 240
Ποιητικόν αγώνισμα της «Πινακοθήκης»: κρίσις της επιτροπής PDF
Στεφ. Μαρτζώκης, Ι. Π. Ιωαννίδης, Δ. Ι. Καλογερόπουλος σελ. 240-243
[Εικόνες - Καλλοναί] PDF
σελ. 241
Τα επαινεθέντα ποιήματα: πόθοι. Στίχοι PDF
Ψυχή σελ. 243
Τα νεοελληνικά γράμματα: τα κόμματα εν τη φιλολογία μας PDF
Δημόκριτος σελ. 244-245
Δι’ όλον τον κόσμο: από το σημειωματάριον μου PDF
Δίκ σελ. 245
Καλλιτεχνική κίνησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 246
Φιλολογική στήλη PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Αι εικόνες μας PDF
χωρίς σελ/μηση
Ταχυδρόμος Πινακοθήκης PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφήμιση] PDF
χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών