Τεύχος 19 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 19] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 19] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Προσωπογραφία Δ. Κ.] PDF
Β. Κοντόπουλος σελ. 136
[Εικόνα - Το γραφτό] PDF
E. Darviot σελ. 136
[Εικόνα - Μελωδία] PDF
Vallet - Bisson σελ. 136
[Εικόνα - Σύβιλλα] PDF
F. Khnopff σελ. 136
Τα σιγίλλα δια μέσου των αιώνων PDF
Luigi Falconi, Καιροφύλας Κ. (μτφρ.) σελ. 137-138
Ο άνθρωπος (Πολύμετρο) PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 139
Ελεγεία: σήμαντρο. Το σύννεφο. Θανάτου χώρα PDF
Αιμυλία Κούρτελη σελ. 139
Σιγανό φαρμάκι PDF
Δέσποινα Θαλασσινή σελ. 140-142
[Εικόνα - Εκλείετο μέσα εις το εργστήριόν της με το μοντέλο της και ελησμονούσε τον κόσμον όλον...] PDF
σελ. 140
[Εικόνα - Και με το χέρι της μέσα στο δικό του τόν εκύτταζε βαθειά...] PDF
σελ. 141
Η ζωγραφική εν Ελλάδι PDF
Σπ. Δε Βιάζης σελ. 142-143
[Εικόνα - Σχεδιαγράμματα] PDF
Alex Seon σελ. 145
[Εικόνα - Ο Έρως κλαίων] PDF
σελ. 145
Το πρότυπον PDF
Pierre Barbier, Βοντζαλίδης Γ. (μτφρ.) σελ. 145-148
[Εικόνα - Περικλής Τσιριγώτης] PDF
σελ. 149
[Εικόνα - Προσήλωσις] PDF
Π. Τσιριγώτης σελ. 149
Ένα γράμμα: τα δύο γαρούφαλλα PDF
Ειρήνη Α. Δενδρινού σελ. 149-150
Σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχναι: Περ. Τσιριγώτης PDF
Κ. σελ. 150
Γλωσσική καλλιτεχνία: η ποίησις εν σχέσει προς τον Λαοκόοντα του Λέσσιγγ PDF
Κ. Ζάμπας σελ. 151-152
Ο κύριος Κουτούμπης. Έρως δικογράφων PDF
Ο Αδιόρθωτος σελ. 153-154
Σημειώσεις ενός μηνός PDF
Δάφνις σελ. 155
[Εικόνα - Ναός Ευαγγελιστρίας εν Τήνω] PDF
σελ. 155
Καλλιτεχνική κίνησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 156
[Εικόνα - Νικόλαος Α. Βώκος] PDF
σελ. 156
Φιλολογική στήλη PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ταχυδρόμος Πινακοθήκης PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Αι εικόνες μας PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών