Τεύχος 3 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 3] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 3] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα] PDF
σελ. 51
Εν Ολυμπία (Ανάμνησις) PDF
Δ. Ι. Καλογερόπουλος σελ. 52-56
[Εικόνα - Ο Κολοκοτρώνης έφιππος] PDF
σελ. 54
[Εικόνα - Ανδριάς Κολοκοτρώνη] PDF
Λ. Σώχος σελ. 54
[Εικόνα - Ο Κολοκοτρώνης εν τω φερέτρω] PDF
σελ. 54
[Εικόνα - Ο Κολοκοτρώνης ενεδρεύων τον Δράμαλην εις τα Δερβενάκια] PDF
Λ. Σώχος σελ. 55
[Εικόνα - Ο Κολοκοτρώνης αγορεύων προς χωρικούς Πελοποννησίους] PDF
Λ. Σώχος σελ. 55
Η φιλοσοφία και αι γυναίκες: επιστολή λογίας Αμερικανίδος προς την «Πινακοθήκην» PDF
Φρ. Μίλλερ σελ. 56-57
[Εικόνα - Αφροδίτη εν λουτρώ] PDF
σελ. 57
Το αρχαίον πνεύμα εν τη τέχνη PDF
Χ. Α. Ηλιόπουλος σελ. 57-60
[Εικόνα - «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε»] PDF
Θ. Ράλλης σελ. 58
[Εικόνα - Πενθούσαι γυναίκες] PDF
E. Beyer σελ. 59
[Εικόνα - Franc Miller] PDF
σελ. 59
[Εικόνα - Λουτρόν εν Πομπηια] PDF
D. Morelli σελ. 59
[Εικόνα - Τραγουδάκι] PDF
Π. Τσιριγώτης σελ. 59
Νιοβίδαι PDF
Καλλιόπη Κεχαγιά σελ. 60-64
[Εικόνα - Η αποθέωσις της εναρέτου γυναικός] PDF
T. C. Gotch σελ. 62
[Εικόνα - Η εν Σαλαμίνι ναυμαχία] PDF
Κ. Βολανάκης σελ. 63
L. Stecchetti PDF
Καιροφύλλας Κ. (μτφρ.) σελ. 64
Η τέχνη κατά τον Μεσαίωνα: μέρος Α΄. - Η Βυζαντιακή τέχνη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 65-67
[Εικόνα - Η Αγία Σοφία ως έχει νυν] PDF
σελ. 65
[Εικόνες - Ατθίδες] PDF
σελ. 66
Ανδριάς εις τον Παλαιολόγον PDF
Σ. Ζωγραφίδης σελ. 68-69
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Παλαιολόγος] PDF
σελ. 68
Η ελληνική τέχνη εν τη ξένη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 69
Από τας «Ατθίδας» PDF
Αχιλλεύς Νέης σελ. 69
[Ανακοίνωση] PDF
σελ. 69
Καλλιτεχνική κίνησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 70-72
Βιβλιογραφία της τέχνης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 72
Καλλιτεχνικοί αγώνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 73-74
Αι εικόνες μας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 74
Νέαι εκδόσεις PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Πληροφορίαι PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Ταχυδρόμος «Πινακοθήκης» PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πινακοθήκη PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών