Τεύχος 1 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου 1] PDF
χωρίς σελ/μηση
Συνεργάται της Πινακοθήκης PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ των περιεχομένων του Α΄ έτους PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εξώφυλλο Τεύχους 1] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 1] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα] PDF
σελ. 1
[Εικόνα - Χειροτονία Καλογραίας] PDF
Ε. Ιωαννίδης σελ. 1
[Άτιτλο] PDF
Η Διεύθυνσις σελ. 2
Ν. Γύζης PDF
Λάζαρος Σώχος σελ. 2-3
[Εικόνα - Η ιστορία της Τέχνης] PDF
Ν. Γύζης σελ. 2
[Εικόνα - Σπουδή] PDF
Ν. Γύζης σελ. 3
Γάμος (Διήγημα) PDF
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου σελ. 3-6
[Εικόνα - Το άνθος] PDF
Alfonse Mucha σελ. 4
[Εικόνα - Αρν. Μπαίκλιν] PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Αρμάνδος Σιλβέστρ] PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Προσωπογραφία Βερτράν] PDF
L. Bonnat σελ. 4
Μωσαϊκόν PDF
Δίκ σελ. 5
[Εικόνα - Η γραφίς] PDF
Alf. Mucha σελ. 5
[Εικόνα - Προσωπογραφία Ερν. Ρενάν] PDF
L. Bonnat σελ. 5
[Εικόνα - Ο Κεραυνός] PDF
Φρ. Αριστεύς σελ. 5
[Εικόνα - Παιδικόν ειδύλλιον] PDF
W. Bouguereau σελ. 5
Η μόρφωσις του γλυπτού PDF
Μ. Κρούζε σελ. 7
Μειδιάματα PDF
Ο Αδιόρθωτος σελ. 8
[Εικόνα - Σκιαγραφία (Silhouette)] PDF
R. Williams σελ. 8
[Εικόνα - Εις το ταμείον] PDF
Δ. Γαλάνης σελ. 8
[Εικόνα - Φρενολογική μελέτη: πώς τρέφονται] PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Puvis de Chavannes] PDF
A. Rodin σελ. 9
Από την καλλιτεχνικήν ψυχολογίαν: η καλλιτεχνική δημιουργία PDF
Σ. Ζωγραφίδης σελ. 10-11
[Εικόνα - Το μυστικόν] PDF
A. R. Agache σελ. 12
[Εικόνα - Πωλήτρια] PDF
G. Bellanger σελ. 12
[Εικόνα - Ύπνος] PDF
R. Collin σελ. 12
[Εικόνα - Προσευχή] PDF
J. Lefevre σελ. 12
[Εικόνα - Θαυμασμός πρός τον Έρωτα] PDF
W. Bougereau σελ. 12
[Εικόνα - Δημοκρατία] PDF
E. Thirion σελ. 12
[Εικόνα - Έρως και ψυχή] PDF
W. Bouguereau σελ. 13
[Εικόνα - Μητρική στοργή] PDF
L. Perrault σελ. 13
[Εικόνα - Η Mme Rosa Garon εις την «Ιφιγένειαν εν Ταυρίδι»] PDF
σελ. 13
Η τέχνη PDF
Αχιλλεύς Νέης σελ. 13
Η τέχνη προστατεύουσα PDF
Αλκυών σελ. 14-15
Νεκροί καλλιτέχναι (1900-1901) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-19
[Εικόνα - Τα μάτια της ψυχής] PDF
Θ. Θωμόπουλος σελ. 16
[Εικόνα - Αβροκόμη] PDF
Β. Κοντόπουλος σελ. 16
[Εικόνα - Ρεμβασμός] PDF
Δ. Γερανιώτης σελ. 16
[Εικόνα - Ο Γύζης εν τω εργαστηρίω του] PDF
σελ. 17
Καλλιτεχνική κίνησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-24
[Εικόνα - Βασσάνης] PDF
σελ. 21
[Εικόνα - Προτομή Λομβάρδου] PDF
Γ. Δημητριάδης σελ. 22
[Εικόνα - Μνημείον Λομβάρδου] PDF
Γ. Δημητριάδης σελ. 22
Βιβλιογραφία της τέχνης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Εταιρεία φιλοτέχνων: εργασίαι μηνός Φεβρουαρίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Φιλολογική στήλη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Στον πατέρα μου PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 25
Καλλιτεχνικοί αγώνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25
Ο αγέρας PDF
Τίμος Μωραϊτίνης σελ. 25
Επετηρίς φιλοτέχνων PDF
σελ. 25
Αι εικόνες μας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 26
[Εικόνα - Ιουδίθ] PDF
χωρίς σελ/μηση
Πληροφορίαι PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Πινακοθήκη PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκ των περιεχομένων του Β΄ τεύχους (Απριλίου) PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση] PDF
χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών