Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαρρηγόπουλος, Δ.
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών