Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κολοκοτρώνης Θ.Ι. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών