Τεύχος 10 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ρήγα του φιλοπάτριδος νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας υπέρ των νόμων ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης και της πατρίδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 545-555
Παράρτημα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 555-556
Η προφητεία του Καζώτου PDF
Ε. Σχινάς σελ. 556-559
Νεοελληνική μυθολογία: νεράϊδες PDF
Ν. Γ. Πολίτης σελ. 560-564
Διερεύνησις των κατά την Αβυσσινίαν όμορρων ποταμών του Νείλου PDF
Σάμουηλ Βέϊκερ σελ. 565-575
Ρωμαίας κόσμος επί Αυγούστου PDF
Μοσχοβάκης Ν. Γ. (μτφρ.) σελ. 575-582
Αττικόν ημερολόγιον του δισέκτου έτους 1872 υπό Ειρηναίου Ασώπιου PDF
Χ.Ι.Μ. σελ. 582-583
Ο μάγειρος γραμματεύς (Κωμωδία μονόπρακτος) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 583-591
Το ναυάγιον προς ανάμνησιν *** PDF
Ιάκωβος Κριέλας σελ. 591
Η μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας γέφυρα PDF
Μ. Λιβάνιος σελ. 591-592
Θεόβαλδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 592-598
Ποία εθεωρήθησαν πάντοτε ως γελοία PDF
Α. Γ. Σκαλίδης σελ. 598-599
Αίνιγμα θ’ PDF
Ε. Σχ. σελ. 600
Αίνιγμα ι’ PDF
Μ. Ν. Σαριπόλου σελ. 600


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών