Τεύχος 8 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Φαρμακεύτριαι και μάγισσαι επί Λουδοβίκου ΙΔ’ PDF
Ηλίας Ποταμιανός σελ. 433-445
Νικολάου Μανιάκη: βίος και τα σωζόμενα συγγράμματα PDF
Π. Χιώτης σελ. 445-452
Ιουλία και Ρωμαίος PDF
Σαίκσπηρ, Α.Σ. (μτφρ.), Π.Κ. (μτφρ.) σελ. 452-457
Η έμφυτος θρησκεία PDF
Δ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 457-459
Καταδίκου αθωότης (Διήγημα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 459-466
Ρωμαίας κόσμος επί Αυγούστου PDF
Μοσχοβάκης Ν. Γ. (μτφρ.) σελ. 466-475
Οι δυο αδελφοί PDF
Α.Β. σελ. 474-478
Φάσματα εκ των ανατολικών ποιήσεων του Βίκτωρος Ουγκώ PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 478-479
Διερεύνησις των κατά την Αβυσσινίαν όμορρων ποταμών του Νείλου PDF
Σάμουηλ Βέϊκερ σελ. 480-488
Αίνιγμα στ’ PDF
Μ. Βρετός σελ. 488


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών