Τεύχος 1 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου 1] PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Παύλος Σ. Όμηρος] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αφιέρωση PDF
Ν. Ε. Μανιτάκης χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των Κ. Κ. των λαμβανόντων μέρος εις την σύνταξιν του Α’ έτους PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Συνοπτική περιγραφή της υλικής προόδου της Ελλάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1-5
Προϋπολογισμοί επιθεωρημένοι των εσόδων των ετών 1833 και 1839 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-7
[Πίναξ] PDF
σελ. 8
Σκέψεις περί του σχεδίου του αστικού ελληνικού κώδικος PDF
Ν. Δαμασκηνός σελ. 8-11
Περί αθανασίας της ψυχής PDF
Δ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 11-18
Μια νύξ εν χαρτοπαιγνίω PDF
Σκαλίδης Α. Γ. (μτφρ.) σελ. 18-24
Ιουλία και Ρωμαίος PDF
Σαίκσπηρ, Α.Σ. (μτφρ.), Π.Κ. (μτφρ.) σελ. 24-32
Η θυσία του Βεετχόφεν PDF
Σ. Λογιωτατίδης σελ. 32-43
Οι Ρωμαίοι δούλοι και ο Χριστιανισμός PDF
Εμ. Δ. Ροιδης σελ. 43-46
Πινακίδες PDF
Δ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 46-48
Ανανδρία PDF
[Ανωνύμως], Α.Γ.Σ. (μτφρ.) σελ. 48-51
Ρεμβασμοί επί του τάφου της Μαρίας Πικέρνη το γένος Μωραϊτίνη PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 51-52
Αξιώματα και σκέψεις περί των γυναικών εν γένει (Κατά Βαλζάκ) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 53-54
Ποικίλα ανέκδοτα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 54-56
Κίσσα και στρούθιον (Μύθος) PDF
Αλ. Κατακουζηνός σελ. 56
Αίνιγμα PDF
Αλ. Κατακουζηνός σελ. 56
[Εικόνα] PDF
σελ. 65
Η Άρτεμις του Ποατιέ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 64-66


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών