Τεύχος 1 (Έτος Β)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Β΄ Τόμου] PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Περί θεού (Δημώδης επιστήμη) PDF
Π. Βράιλας Αρμένης σελ. 5-20
Ολίγα τινά περί της νεωτέρας ιστοριογραφίας και ιδίως περί Μακωλαίυ PDF
Κ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 21-33
Ποικίλα φιλολογικά PDF
Κωνσταντίνος Σ. Κόντος σελ. 34-39
Περί σάτυρας εν τη νέα Ρώμη PDF
Αντώνιος Φραβασίλης σελ. 39-50
Γενικαί οδηγίαι προς την κατ’ οίκον υπό των γονέων διδασκαλίαν των μαθημάτων της φυσικής ιστορίας PDF
Ευστράτιος Α. Κεχαγιάς σελ. 50-58
Εστίας Ρωμαϊκά σκηνογραφήματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 59-70
Σημειώσεις περί της εν Αθήναις εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων PDF
Σπυρ. Π. Λάμπρος σελ. 70-73
Ρευστοποίησις του ατμοσφαιρικού αέρος PDF
Τιμ. Α. Αργυρόπουλος σελ. 73-76
Αρχαιολογικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 76-79
Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 79
Χρονικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 80
Μετεωρολογικόν δελτίον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 80


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών