Τεύχος 12 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των υπό Ροιδου γραφέντων κατά της ελληνικής ποιήσεως PDF
Α. Ρ. Ραγκαβής σελ. 881-887
Ποικίλα φιλολογικά PDF
Κωνσταντίνος Σ. Κόντος σελ. 887-892
Οι διδάσκαλοι της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Μεγάλης του γένους σχολής Αζαρίας Τζιγάλας (1660-1740) PDF
Π. Γ. Ζερλέντης σελ. 893-901
Ονόματα θέσεων εν Κεφαλληνία μετά τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων PDF
Ηλίας Τσιτσελής σελ. 902-911
Ο επί Δευκαλίωνος κατακλυσμός και ο χωρισμός της Εύβοιας PDF
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος σελ. 911-914
Ρωσικά περί Ελλάδος έγγραφα (Νυν το πρώτον εις την ελληνικήν μεθερμηνευόμενα) PDF
Κ. Α. Παλαιολόγος σελ. 915-921
Δοκίμιον ποιητικής PDF
Ανδρέας Λασκαράτος σελ. 921-951
Εστίας Ρωμαϊκά σκηνογραφήματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 951-962
Αρχαιολογικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 962-965
Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 965-966
Χρονικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 966-968
Μετεωρολογικόν δελτίον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 968
[Πίναξ των Περιεχομένων του Α΄ Τόμου] PDF
σελ. 969-974
Κατάλογος των συντακτών του πρώτου έτους του Παρνασσού PDF
σελ. 975-976


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών