Τεύχος 11 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Φειδίας και η εποχή αυτού PDF
Κ. Δ. Μυλωνάς σελ. 801-822
Πατήρ Υιάκινθος (Le P. Yacinthe Loyson) PDF
Κωνσταντίνος Πώπ σελ. 822-827
Ποικίλα φιλολογικά PDF
Κωνσταντίνος Σ. Κόντος σελ. 827-836
Περί υπνοβασίας και υπνολογίας PDF
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης σελ. 836-843
Ονόματα θέσεων εν Κεφαλληνία μετά τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων PDF
Ηλίας Τσιτσελής ΄σελ. 844-853
Περί των ιαματικών υδάτων παρά τοις αρχαίοις PDF
Ξαυέριος Αδνδερέγ σελ. 853-856
Μνημεία της εν τω Μεσαίωνι ελληνικής ποιήσεως PDF
Ν. Ιω. Γεδεών σελ. 856-869
Η αθίγγανος της Όρσοβας PDF
Μ. σελ. 869-876
Αρχαιολογικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 876-878
Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 878-879
Χρονικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 879-880


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών