Τεύχος 5 (Έτος A)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως και ιδίως πςρί Γεωργίου Ζαλοκώστα PDF
Άγγελος Βλάχος σελ. 321-342
Περί των παιδαγωγικών ενεργειών του Πεσταλότση PDF
Αριστείδης Κ. Σπαθάκης σελ. 342-357
Ο ναός της Αρτέμιδος εν Εφέσω PDF
Κωνσταντίνος Πώπ σελ. 357-362
Σκιαγραφήματα Μαυροβουνιώτικα PDF
Siegfried Kopper, Μάνος Α. (μτφρ.) σελ. 362-366
Αι τελευταίαι στιγμαί του Βετόβεν PDF
Δ.Π.Δ. σελ. 367-369
Κηδεία του Πατριάρχου Βενετίας (Ήθη και έθιμα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 370-373
Αφροφόρος ο αφρώδης (Ήθη και έθιμα) PDF
Μ. σελ. 373-375
Αρχαιολογικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 375-388
Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 388-389
Ανέκδοτα δημοτικά τραγούδια (Νεοελληνικά ανάλεκτα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 390-395
Χρονικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 396-400
Μετεωρολογικόν δελτίον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 400


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών