Τεύχος 1 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Γ΄] PDF
χωρίς σελ/μηση
Σκέψεις περί του «ηγεμόνος» του Μακιαβέλι PDF
Ν. Καζάζης σελ. 5-20
Παιδαγωγικαί μελέται PDF
Ευστράτιος Α. Κεχαγιάς σελ. 21-33
Ημερολόγιον αυτόγραφον του Ρώσου Ναυάρχου Γρέϋ κατά της εις Πελοπόννησον εκστρατείαν των Ρώσων του 1769 PDF
Κ. Α. Παλαιολόγος σελ. 34-50
Ποικίλα φιλολογικά PDF
Κωνσταντίνος Σ. Κόντος σελ. 50-53
Η αθανασία της ψυχής και το συνέδριον το ζώων PDF
Ιω. Δ. Μαρινάκης σελ. 54-58
Καταδιωγμός της μακράς κόμης εν Ρωσία PDF
Κ.Α.Π. σελ. 58-59
Ο απεξηραμένος συνταγματάρχης (Μυθιστορία) PDF
Εδμόνδος Αμπού σελ. 59-71
Η παράδοσις των Ιωαννίνων PDF
Σπυρ. Π. Λάμπρος σελ. 71-75
Αρχαιολογικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 75-80
Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 80-82
Χρονικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 82-84


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών