Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεδεών, Μιχ. Ιω.
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών