Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γουναρόπουλος, Κ. Α.
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών