Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Π.Ι. (μτφρ.),

  • Τεύχος 106 - Περιεχόμενα
    Περί των συμβόλων: των τεσσάρων Ευαγγελιστών, των εν τε τοις συγγράμμασι και μνημείοις των πρώτων χριστιανικών εκατοενταετηρίδων
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τεύχος 107 - Περιεχόμενα
    Περί των συμβόλων: των τεσσάρων Ευαγγελιστών, των εν τε τοις συγγράμμασι και μνημείοις των πρώτων χριστιανικών εκατονταετηρίδων
    Λεπτομέρειες  PDFΨηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών