Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δεσπότης ο Πορφυρογέννητος,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών