Λεπτομέρειες Συγγραφέα

* * *,

  • Τεύχος 105 - Περιεχόμενα
    Υπόμνημα ιστορικόν: περί Κωνσταντίνου του τελευταίου αυτοκράτορος της Κωνσταντινουπόλεως και περί της τελευταίας αυτής πολιορκίας
    Λεπτομέρειες  PDFΨηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών